Novija savjetovanja dostupna su na ovoj poveznici.

2023.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Starigrad za razdoblje 2024.-2028.

(savjetovanje otvoreno od 1.11.-30.11.2023.)

(Savjetovanje otvoreno od 26.10.-24.11.2023.)

Odluka o redu na pomorskom dobru

(Savjetovanja otvorena od 24.10.-23.11.2023)

Odluka o porezima Općine Starigrad 

1. Poziv javnosti

2. Izvješće o savjetovanju s javnošću

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Starigrad

1. Poziv javnosti

2. Izvješće o savjetovanju s javnošću

Savjetovanje otvoreno od 24.10.-23.11.2023.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  tijekom turističke sezone za 2024. godinu

1. Poziv javnosti

2. Izvješće o savjetovanju s javnošću

Savjetovanje otvoreno od 24.10.-23.11.2023

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Starigrad za 2024. g

1. Poziv javnosti

2. Izvješće o savjetovanju s javnošću

Savjetovanje otvoreno od 25.08.-24.09.2023.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

1. Poziv javnosti

2. Izvješće o savjetovanju s javnošću

Savjetovanje otvoreno od 25.08.-24.09.2023.

Odluka o sufinanciranju prijevoza vode

1. Poziv javnosti

2. Izvješće o savjetovanju s javnošću

21.07.2023. – poziv objavljen/otvoreno od 21.07.-26.07.2023.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Uređenje središnjeg obalnog pojasa naselja Starigrad Paklenica – 2. podfaza 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

14.07.2023. – poziv objavljen/otvoreno od 14.07.-19.07.2023.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

21.04.2023.

(savjetovanje je otvoreno od 21.04.-21.05.2023.)

Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Starigrad i Priloga 1. Opći uvjeti

14.04.2023. – poziv objavljen/otvoreno od 14.04.-19.04.2023.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrtvačnice u Selinama – 2. faza

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

21.02.2023. – poziv objavljen/otvoreno od 21.02.-26.02.2023.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra mora

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

2022.

09.11.2022.

(Savjetovanje otvoreno -10.11.-09.12.2022.)

Odluka o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Starigrad

20.10.2022.

(Savjetovanja otvorena -21.10.-19.11.2022.)

Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada na području Općine Starigrad

Odluka o izgledu i sadržaju iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara

 

14.10.2022.

(savjetovanje otvoreno – 14.10.-14.11.2022.)

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2023. godinu

 

4.10.2022. pozivobjavljen/otvoreno 05.10.-04.11.2022.

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Starigrad za 2023. godinu

 

23.09.2022. – poziv objavljen/otvoreno od 23.09.-28.09.2022.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrvačnice u Selinama – 2. faza

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

 

20.05.2022.-18.06.2022.

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Starigrad

 

25.01.2022.-24.02.2022.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Starigrad

 

27.01.2022.- poziv objavljen/otvoreno od 27.01.-01.02.2022.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Sanacija i uređenje zgrade Društveni dom Starigrad 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

2021.

26.10.2021. – savjetovanje objavljeno

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2022. godinu

4.10.2021. – savjetovanje objavljeno

Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Starigrad u razdoblju od 2021. do 2027. godine

15.01.2021.- poziv objavljen/otvoreno od 15.-20.01.2021.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih  cesta

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

22.01.2021.- poziv objavljen/otvoreno od 22.-27.01.2021.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Radovi na proširenju mjesnog groblja u Selinama – 1. faza

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

2020.

19.10.2020.  – objavljeno

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

04.09.2020. – objavljeno

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Luke Starigrad

(javna rasprava traje od 8.9.2020. do 7.10.2020.)

 • Obavijest o javnoj raspravi ovdje
 • Izvješće o javnoj raspravi ovdje

04.08.2020.- poziv objavljen/otvoreno od 04.-10.08.2020.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Izvođenje radova sanacije odlagališta otpada “Samograd”, Općina Starigrad

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje

29.05.2020. – objavljeno

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Starigrad

(Javna rasprava traje od 3.6. do 2.7.2020.)

 • Obavijest o javnoj raspravi ovdje
 • Izvješće o javnoj raspravi ovdje

26.03.2020. – savjetovanje objavljeno

Nacrt prijedloga Odluke o korištenju javnih površina

10.01.2020.- poziv objavljen/otvoreno od 10.-15.01.2020.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih  cesta

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje.

 

2019.

22.10.2019. – savjetovanje objavljeno

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Starigrad

Nacrt prijedloga Odluke o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2020. godinu

13.05.2019.-objavljeno

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Poziv javnosti (savjetovanje traje od 14.05.-12.06.2019.)

Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune UPU zone “Središnji obalni pojas”

(Javna rasprava provodi se u razdoblju od 18. veljače do 19. ožujka 2019.)

 • Obavijest o javnoj raspravi pogledajte ovdje
 • Izvješće o javnoj raspravi ovdje

18.1.2019. objavljeno

Odluka o stavljanju izvan snage UPU-a Milovci-Čavići (ispod Magistrale)

(Javna rasprava provodi se u razdoblju od 28. siječnja do 4. veljače 2019.)

 • Poziv za javnu rapravu pogledaje ovdje
 • Izvješće o javnoj raspravi ovdje

Odluka o stavljanju izvan snage UPU zone pretežito stambene namjene “kod hotela Alan”

(Javna rasprava provodi se u razdoblju od 28. siječnja do 4. veljače 2019.)

 • Poziv za javnu rapravu pogledaje ovdje
 • Izvješće o javnoj raspravi ovdje

3.1.2019. objavljeno/22.1.2019. završeno

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu

24.12.2018. objavljeno/22.1.2019. završeno

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

2018.

13.11.2018. objavljeno/27.11.2018. završeno

Nacrt prijedloga Programa potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2019. godini

Nacrt prijedloga Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2019. godinu

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu u 2019. godini

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2019. godinu

Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2019. godinu

31.10.2018. objavljeo/23.11.2018. završeno

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

25.10.2018. objavljeno/23.11.2018. završeno

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

05.07.2018. objavljeno

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Starigrad

(Javna rasprava provodi se u razdoblju od 16. – 23. srpnja 2018.g.)

 • Poziv za ponovnu javnu raspravu pogledajte ovdje 
 • Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi pogledajte ovdje

9. 5. 2018 objavljeno/8.6.2018. završeno

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa

04.01.2018 objavljeno/javna rasprava traje od 15.01.-29.01.2018.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Starigrad

 • Poziv za javnu raspravu pogledajte Ovdje
 • Izvješće o javnoj raspravi Ovdje

11.01.2018. objavljeno/22.01.2018. završeno

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Starigrad

Nacrt Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad

Nacrt Statuta Općine Starigrad

2017.

20.11.2017. savjetovanje objavljeno/11.12.2017. završeno

Nacrt Odluke o privremnoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

3.11.2017. savjetovanje objavljeno/5.12.2017. završeno

Nacrt Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Starigrad

Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Starigrad

27.10.2017. savjetovanje objavljeno/27.11.2017. – završeno

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Nacrt prijedloga Programa socijalne skrbi za 2018. godinu

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2018. godini

Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Nacrt prijedloga Programa izgranje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

02.08.2017. – savjetovanje objavljeno/31.08.2017. – završeno

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad

27.6.2017. – poziv objavljen/javna rasprava trajala -10.-17.07.2017.

Prijedlog izmjene i dopune UPU-a dijela ugostiteljsko-turističke zone “Milovci-Grabovača”

19.01.2017.- poziv objavljen/otvoreno od 19.-24.01.2017.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Uređenje plaže Jaz

Obavijest o predhodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje

2016.

28.10.2016.

Nacrt prijedloga Plana proračuna Općine Starigrad za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

21.07.2016.

Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Starigrad

29.06.2016.

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad

Skip to content