PRORAČUN ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU:

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU:

Skip to content