Prijedlog plana proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu:

Dostava Prijedloga plana proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu od 13. studenoga 2020. godine:


Proračun za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 30/20

Prve izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/21

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/21

Druge izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 32/21

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 11/22


Plan razvojnih programa za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu:

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2021. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/21

Godišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2021. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 11/22


Programi:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 30/20

Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/21

Službeni glasnik Zadarske županije broj 32/21

Izvršenje programa: 

Službeni glasnik Zadarske županije broj 11/22

Skip to content