Osoba zadužena za odnose sa Mjesnim odborima

Kontakt podaci:

Marin Čavić, dipl.oec

tel: 023/369-387 – lokal 2

e-mail: juo@opcina-starigrad.hr

Opći podaci o mjesnim odborima-tablica

Sastav članova Mjesnih odbora 2017.-2021.

Sastav članova Mjesnih odbora 2013. – 2017.

Sastav članova Mjesnih odbora 2021. – 2025.

__________________________________________________________

MJESNI ODBOR STARIGRAD PAKLENICA
Sjedište: Starigrad

Kontakt adresa:
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA STARIGRAD PAKLENICA

Marin Marasović – predsjednik
Ante Katić – potpredsjednik

Ante Erceg – član
Ante Milovac – član
Marino Krapić – član
Ivan Čavić – član
Vedran Koić – član

MJESNI ODBOR SELINE
Sjedište: Seline

Kontakt adresa:
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA SELINE

Šime Bucić – predsjednik
Nediljko Jusup – potpredsjednik
Šime Jurlina – član
Ivan Knežević – član
Ivanka Jukić – član (zamjenski član Dragan Jurlina)

 

MJESNI ODBOR TRIBANJ
Sjedište: Tribanj Kruščica

Kontakt adresa:
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA TRIBANJ

Marin Matak- predsjednik
Zoran Vukić- potpredsjednik

Višnja Vukić – član

Mirko Vukić – član

Adam Trošelj – član

__________________________________________________________

SJEDNICE:

Konstituirajuće sjednice MO – 16.06.2017.

10.6.2021.

Poziv – Starigrad

Poziv  – Seline

Poziv – Tribanj

Priopćenje – mjesni odbori

__________________________________________________________

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA MO STARIGRAD PAKLENICA

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA MO SELINE

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA MO TRIBANJ

PRAVILA MO STARIGRAD PAKLENICA

PRAVILA MO SELINE

PRAVILA MO TRIBANJ

Skip to content