IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

20. travnja 2017.

Objava biračima Općine Starigrad

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Mjesni odbor Starigrad Paklenica

Mjesni odbor Seline

Mjesni odbor Tribanj

__________________________________________________________

Osoba zadužena za odnose sa Mjesnim odborima

Kontakt podaci:

Marin Čavić, dipl.oec

tel: 023/369-387 – lokal 2

e-mail: juo@opcina-starigrad.hr

Opći podaci o mjesnim odborima – tablica

Sastav članova Mjesnih odbora 2017.-2021.

Sastav članova Mjesnih odbora 2013. – 2017.

__________________________________________________________

MJESNI ODBOR STARIGRAD PAKLENICA
Sjedište: Starigrad

Kontakt adresa:
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA STARIGRAD PAKLENICA

Marin Marasović – predsjednik
Ante Katić – potpredsjednik

Ante Erceg – član
Ante Milovac – član
Marino Krapić – član
Ivan Čavić – član
Vedran Koić – član

MJESNI ODBOR SELINE
Sjedište: Seline

Kontakt adresa:
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA SELINE

Šime Bucić – predsjednik
Hrvoje Antičević – potpredsjednik
Tomislav Jurlina – član
Šime Jurlina – član
Josip Dadić – član

MJESNI ODBOR TRIBANJ
Sjedište: Tribanj Kruščica

Kontakt adresa:
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

Tel.: 023/369-387
Fax: 023/359-176

ČLANOVI MJESNOG ODBORA TRIBANJ

Zoran Vukić – predsjednik
Višnja Vukić – potpredsjednik
Marin Matak – član
Mirko Vukić – član
Adam Trošelj – član

__________________________________________________________

SJEDNICE:

Konstituirajuće sjednice MO – 16.06.2017.

__________________________________________________________

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA MO STARIGRAD PAKLENICA

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA MO SELINE

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA MO TRIBANJ

PRAVILA MO STARIGRAD PAKLENICA

PRAVILA MO SELINE

PRAVILA MO TRIBANJ

Skip to content