2019. GODINA:

1. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM:

1.1. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

1.2. OBJAVA POZIVA NA NADMETANJE I ODLUKE O ODABIRU

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0007466 dana 01. ožujka 2019. godine.

Odluka o odabiru donesena je 28. ožujka 2019, godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2017. GODINA: 

1. UREĐENJE PLAŽE JAZ: 

1.1.PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

19.01.2017.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom Uređenje plaže Jaz,  Naručitelj Općina Starigrad dostavlja nacrt dokumentacije za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima.

25.01.2017.: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

1.2. OBJAVA POZIVA NA NADMETANJE I ODLUKE O ODABIRU

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0001450 dana 26. siječnja 2017. godine.

Odluka o odabiru donesena je 20. veljače 2017. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2016. GODINA:

1. NASTAVAK IZGRADNJE 4. FAZE NOVOG GROBLJA U STARIGRAD PAKLENICI:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0006625 dana 25. ožujka 2016. godine.

Odluka o odabiru

2. UREĐENJE PLAŽE JAZ:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0026812 dana 30. studenoga 2016. godine, a obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku pod brojem 2016/S 014-0028359 19. prosinca 2016. godine.

Odluka o poništenju


2015. GODINA: 

1. SANACIJA ZGRADE U TRIBANJ KRUŠČICI (ŽUPNA KUĆA):

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0033485  dana 21. listopada 2015. godine.

Odluka o odabiru


2014. GODINA:

1. ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE OPĆINSKE UPRAVE:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0001672 dana 15. siječnja 2014. godine. 1. izmjene i dopune poziva na nadmetanje objavljene su u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 014-0004759 dana 31. siječnja 2014. godine.

Odluka o odabiru