Prijedlog plana proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu:

Dostava Prijedloga plana proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu od 11. studenoga 2022. godine:


Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 31/22

Prve izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/23

Druge izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/23

Treće izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 20/23

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/23

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/24


Programi: 

Službeni glasnik Zadarske županije broj 31/22

Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/23

Službeni glasnik Zadarske županije broj 20/23

Izvršenje programa: 

Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/24


Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2022. godine:

Skip to content