Općina Starigrad u svom svakodnevnom radu će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi, te će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

NORMATIVNI OKVIR:

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – GDPR

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018

POLITIKA PRIVATNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ovdje

Obrasci:

Obrazac – univerzalni

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

  • e-mail adresa: info@opcina-starigrad.hr
  • telefonski broj: 023/ 369 – 387
  • telefaks: 023/ 359 – 176
Skip to content