LOKALNI IZBORI 2017.

Objava biračima

_______________________________________________________________________

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće Općine Starigrad ima 9 članova.

Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Evidencija zastupljenosti politički stranki u Općinskom vijeću – mandatno razdoblje 2021.-2025.

Evidencije zastupljenosti političkih stranku u Općinskom vijeću – ažurirano – 1/23

Popis – saziv 2017. – 2021.

Popis – saziv 2013.-2017.

Sukladno članku 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 3/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19)  članovi predstavničkog tijela primaju naknadu za rad utvrđenu Odlukom o reguliranju naknade za predsjednika općinskog vijeća, dopredsjednika općinskog vijeća i vjećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 06/06, 17/14).

Naknada za rad-iznosi

Naknada  – Odluke

Službeni glasnik broj 6/06

Službeni glasnik broj 17/14

Skip to content