LOKALNI IZBORI 2017.

Objava biračima

_______________________________________________________________________

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće Općine Starigrad ima 11 članova.

Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Popis – saziv 2017. – 20_ _

Popis – saziv 2013.-2017.