PLANOVI:

2024.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i poziva za financiranje programa/projekata udruga u 2024. g

2022.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa/projekata udruga u 2022. g

Plan nabave ovdje

2021.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. ovdje

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa/projekata udruga u 2021.g.

2020.

Plan nabave za 2021. godinu ovdje

Plana razvojnih programa OS za 2021. ovdje

Godišnji plan davanja koncesija na području OS za 2021. ovdje

Plan nabave ovdje

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. g. ovdje

Prostorni planovi ovdje

Plan razvojnih programa ovdje

Programi javnih potreba ovdje

Programi i planovi – Civilna zaštita ovdje

Plan gospodarenja otpadom OS za raz. 2017.-2022. ovdje

Godišnji plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u 2020.

IZVJEŠĆA:

2023.

Izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomosrkim dobrom 2022

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH na području OS

2021.

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2021. ovdje

2020.

Polugodišnji izvještaji o radu načelnika ovdje

2019.

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu ovdje

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu ovdje

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu ovdje

Plan nabave za 2019. godinu ovdje

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2019.g. ovdje

Plan prijma na stručno osposobljavnaje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. g. ovdje

Plan prijma u službu u JUO OS u 2019.g. ovdje

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge za 2019.g.

Za 2018.

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. ovdje

Plan prijma u službu u JUO OS u 2018. g.

Plan nabave za 2018. godinu

Godišnji plan natječaja za financiranje javnih potreba u 2018.

Plan savjetovanja sa javnošću za 2018.

Plan razvojnih programa za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020.

Godišnji plan davanja koncesija u 2018.

Za 2017.

http://www.opcina-starigrad.hr/wp-content/uploads/2016/04/plan-prijema-2017.docx

http://www.opcina-starigrad.hr/wp-content/uploads/2016/04/plan-nabave-2017.pdf

http://www.opcina-starigrad.hr/wp-content/uploads/2016/01/Plan-savjtovanja-1.pdf

http://www.opcina-starigrad.hr/wp-content/uploads/2016/04/Godi%C5%A1nji-plan-natje%C4%8Daja.doc

http://www.opcina-starigrad.hr/wp-content/uploads/2016/04/plan-upravljanja-pom.-dobrom-2017-1.docx

IZVJEŠĆA:

2019.

Financijski izvještaji ovdje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. ovdje

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika ovdje

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika -01.07.-31.12.2018. ovdje

Izvješće Povjerenika za etiku za 2018.

Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. možete pogledati ovdje

Odluka o usvajanju izvješće – PGO 2018.

2018.

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika ovdje

Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. ovdje

Izvješće Povjerenika za etiku za 2017.

Izvješća o provedenim savjetovanjima s javnošću ovdje

Polugodišnja izvješća o radu Općinskog načelnika ovdje

2017.

Izvješća o provedenim savjetovanjima s javnošću ovdje

Polugodišnja izvješća o radu Općinskog načelnika ovdje

Izvješće Povjerenika za etiku za 2016.

2016.

http://www.opcina-starigrad.hr/odluke/

http://www.opcina-starigrad.hr/pristup-informacijama/ostalo-izvjesca/

http://www.opcina-starigrad.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/zavrseno-savjetovanje/

http://www.opcina-starigrad.hr/wp-content/uploads/2016/03/Izvje%C5%A1%C4%87e-na%C4%8Delnik-1-6.doc

http://www.opcina-starigrad.hr/wp-content/uploads/2016/04/izvje%C5%A1%C4%87e-o-javnoj-raspravi.pdf

http://www.opcina-starigrad.hr/financijski-izvjestaji/

2015.

Izvješće o financijskoj reviziji za 2014.

EVIDENCIJE:

2021.

Evidencija najam-2023

Evidencija – najam-2021

Evidencija – ugovori, sponzorstva i donacije

 

POLITIKA KVALITETE

Bureau Veritas certifikat:

ISO 9001-2015

Skip to content