FINANCIJE, GOSPODARSTVO, PLAN I PRORAČUN

Odsjek organizira i objedinjuje cjelokupno financijsko i materijalno poslovanje općinske uprave, koordinira sve financijsko-računovodstve poslove, izrađuje prijedlog proračuna i prijedlog iznemjene i dopune proračuna, izrađuje financijska i statistička izvješća, priprema i obrađuje godišnji popis imovine, prati izvršenje proračuna, vodi bazu podataka općinskih poreza i naknada i slične poslove.

Kontakti:

Voditelj odsjeka

Anita Milovac, mag.oec.

e-mail: financije@opcina-starigrad.hr

Računovodstveni referent

Anita Dokoza

e-mail: referent.financije@opcina-starigrad.hr


Proračun

Financijski izvještaji

 

Skip to content