Prijedlog plana proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Pristup informacijama: Završeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću


Proračun za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 22/18

Prve izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 13/19

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 18/19

Druge izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 26/19

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/20


Plan razvojnih programa za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 18/19

Godišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/20


Programi: 

Skip to content