Prijedlog plana proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Pristup informacijama: Završeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću


Proračun za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Prve izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu:

Druge izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu:


Plan razvojnih programa za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu:

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu:

Godišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu:


Programi: