JAVNA NABAVA:

2024. godina:

1. DJEČJE IGRALIŠTE – TRG STJEPANA RADIĆA 

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

12.01.2024.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.hr/GetDocument.ashx?id=53802cd3-8124-42cb-b661-79919539507f-9892&userToken=160e39c0-baf3-47c1-a7fe-30d029f66e5a 

Prethodno savjetovanje

18.01.2024.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.hr/GetDocument.ashx?id=dc8ceaf4-418f-4afc-8c2d-8624328f9d4d-7724&userToken=160e39c0-baf3-47c1-a7fe-30d029f66e5a

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2024/S F02-0000224 dana 19. siječnja 2024. godine.

Odluka o odabiru  donesena je 27. veljače 2024. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

2. UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA ZA VIŠE SPORTOVA SELINE

2.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

06.02.2024.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.hr/prior-consultation-eo/1545

Prethodno savjetovanje

13.02.2024.:Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.hr/GetDocument.ashx?id=2b6b3f71-f050-495f-bb4c-2997d39865f2-15140&userToken=415941f2-ab66-402e-831c-a6697572c475

Izvješće o prethodnom savjetovanju

2.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2024/S F02-0000969 dana 14. veljače 2024. godine.

Odluka o odabiru donesena je 18. ožujka 2024. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2023. godina:

1. UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA MORA 

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

21.02.2023.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

27.02.2023.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0008517 dana 28. veljače 2023. godine.

Odluka o odabiru – GRUPA 1 donesena je 07 travnja 2023. godine i objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Odluka o odabiru – GRUPA 2 donesena je 07 travnja 2023. godine i objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

2. PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA I IZGRADNJA MRVAČNICE U SELINAMA – 2. FAZA

2.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

14.04.2023.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

20.04.2023.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

2.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru/poništenju

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0017216 dana 21. travnja 2023. godine.

Odluka o poništenju  donesena je 01. lipnja 2023. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

3. PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA I IZGRADNJA MRVAČNICE U SELINAMA – 2. FAZA (Ponovljeni postupak)

3.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Javni naručitelj Općina Starigrad proveo je otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrtvačnice u Selinama – 2. faza. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0017216 od 21. travnja 2023. godine. Javno otvaranje ponuda provedeno je dana 12. svibnja 2023. godine. U roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda. Naručitelj je obavio pregled i ocjenu ponuda, te je pristigla ponuda ocijenjena neprihvatljivom budući da je cijenu ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od planiranih i osiguranih sredstava Naručitelja, te je donesena Odluka o poništenju postupka javne nabave.

Sukladno članku 9. stavku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) Naručitelj nije obvezan ponovno provoditi prethodno savjetovanje za isti predmet nabave ako je prvotni postupak javne nabave poništen pod uvjetom da izmjene u dijelu opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora nisu značajne. S obzirom da nije došlo do promjena, prethodno savjetovanje nije se ponovno provodilo.

3.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0026341 dana 23. lipnja 2023. godine.

Odluka o odabiru donesena je 05. rujna 2023. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

4. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

14.07.2023.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

20.07.2023.:Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

4.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0031110  dana  21. srpnja 2023. godine.

Odluka o odabiru donesena je 23. kolovoza 2023. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

5. UREĐENJE SREDIŠNJEG OBALNOG POJASA NASELJA STARIGRAD PAKLENICA – 2. PODFAZA

5.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

21.07.2023.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

27.07.2023.:Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

5.2. Objava poziva na nadmetanje 

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0032551  dana  28. srpnja 2023. godine.

Odluka o odabiru donesena je 06. rujna 2023. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2022. godina:

1. SANACIJA I UREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA STARIGRAD

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

27.01.2022.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

09.02.2022.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru/poništenju

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0005824 dana 11. veljače 2022. godine.

Odluka o poništenju donesena je 04. ožujka 2022. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

2. SANACIJA I UREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA STARIGRADPONOVLJENI POSTUPAK

2.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Javni naručitelj Općina Starigrad proveo je otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave Sanacija i uređenje zgrade Društvenog doma Starigrad. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0005824 od 11. veljače 2022. godine. Javno otvaranje ponuda provedeno je dana 03. ožujka 2022. godine. U roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda. Budući da nije pristigla nijedna ponuda, ispunili su se uvjeti za poništenje postupka javne nabave sukladno odredbama članka 298. stavak 1. točka 7. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Sukladno članku 9. stavku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Naručitelj nije obvezan ponovno provoditi prethodno savjetovanje za isti predmet nabave ako je prvotni postupak javne nabave poništen pod uvjetom da izmjene u dijelu opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora nisu značajne. S obzirom da nije došlo do promjena, prethodno savjetovanje nije se ponovno provodilo.

2.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0009002 dana 08. ožujka 2022. godine.

Odluka o odabiru donesena je 08 travnja 2022. godine i objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

3. UREĐENJE SREDIŠNJEG OBALNOG POJASA NASELJA STARIGRAD PAKLENICA – 1. PODFAZA

3.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

16.03.2022.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

22.03.2022.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

3.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0011715 dana 24. ožujka 2022. godine.

Odluka o odabiru donesena je 21. travnja 2022. godine i objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

4. PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA I IZGRADNJA MRTVAČNICE U SELINAMA – 2. FAZA

4.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

23.09.2022.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

29.09.2022.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

4.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru/poništenju

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0038841 dana 04. listopada 2022. godine.

Odluka o ponistenju donesena je 31. listopada 2022. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2021. godina:

1. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

15.01.2021.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

20.01.2021.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0003321 dana 26. siječnja 2021. godine.

Odluka o odabiru donesena je 19. veljače 2021. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

2. RADOVI NA PROŠIRENJU MJESNOG GROBLJA U SELINAMA – 1. FAZA

2.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

22.01.2021.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

28.01.2021.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

2.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0004041 dana 29. siječnja 2021. godine.

Odluka o odabiru donesena je 12. ožujka 2021. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

3. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

3.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

3.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0009954 dana 12. ožujka 2021. godine.

Odluka o odabiru donesena je 02. travnja 2021. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


 
2020. godina:
 

1. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

10.01.2020.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

16.01.2020.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0001938 dana 17. siječnja 2020. godine.

Odluka o odabiru donesena je 24. veljače 2020. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

2. OPSRKBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM:

2. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

2.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0010091  dana 10. ožujka 2020. godine.

Odluka o odabiru donesena je 01. travnja 2020. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

3. IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA “SAMOGRAD”, OPĆINA STARIGRAD

3. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

04.08.2020.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Prethodno savjetovanje

11.08.2020.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

3.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0029732 dana 12. kolovoza 2020. godine. 

Odluka o odabiru donesena je 23. rujna 2020. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2019. godina:

1. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM:

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0007466 dana 01. ožujka 2019. godine.

Odluka o odabiru donesena je 28. ožujka 2019, godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2017. godina:

1. UREĐENJE PLAŽE JAZ: 

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

19.01.2017.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom Uređenje plaže Jaz,  Naručitelj Općina Starigrad dostavlja nacrt dokumentacije za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima.

25.01.2017.: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0001450 dana 26. siječnja 2017. godine.

Odluka o odabiru donesena je 20. veljače 2017. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2016. godina

1. NASTAVAK IZGRADNJE 4. FAZE NOVOG GROBLJA U STARIGRAD PAKLENICI:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0006625 dana 25. ožujka 2016. godine.

Odluka o odabiru

2. UREĐENJE PLAŽE JAZ:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0026812 dana 30. studenoga 2016. godine, a obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku pod brojem 2016/S 014-0028359 19. prosinca 2016. godine.

Odluka o poništenju


2015. godina

1. SANACIJA ZGRADE U TRIBANJ KRUŠČICI (ŽUPNA KUĆA):

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0033485  dana 21. listopada 2015. godine.

Odluka o odabiru


2014. godina

1. ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE OPĆINSKE UPRAVE:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0001672 dana 15. siječnja 2014. godine. 1. izmjene i dopune poziva na nadmetanje objavljene su u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 014-0004759 dana 31. siječnja 2014. godine.

Odluka o odabiru


KONCESIJE:

2020. godina

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

11. veljače 2020. : U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Starigrad objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, broj objave : 2020/S 01K-0006016 . Obavijest o namjeri davanja koncesije i sva natječajna dokumentacija dostupna na https://eojn.nn.hr. pod gornjim brojem.

 
03. travnja 2020.: 
Skip to content