JAVNA NABAVA:

2021. godina:

1. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

15.01.2021.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

20.01.2021.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0003321 dana 26. siječnja 2021. godine.

Odluka o odabiru donesena je 19. veljače 2021. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

2. RADOVI NA PROŠIRENJU MJESNOG GROBLJA U SELINAMA – 1. FAZA

2.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

22.01.2021.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

28.01.2021.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

2.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0004041 dana 29. siječnja 2021. godine.

Odluka o odabiru donesena je 12. ožujka 2021. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

3. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

3.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

3.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0009954 dana 12. ožujka 2021. godine.

Odluka o odabiru donesena je 02. travnja 2021. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


 
2020. godina:
 

1. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

10.01.2020.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

16.01.2020.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0001938 dana 17. siječnja 2020. godine.

Odluka o odabiru donesena je 24. veljače 2020. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

2. OPSRKBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM:

2. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

2.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0010091  dana 10. ožujka 2020. godine.

Odluka o odabiru donesena je 01. travnja 2020. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

3. IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA “SAMOGRAD”, OPĆINA STARIGRAD

3. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

04.08.2020.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Prethodno savjetovanje

11.08.2020.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

3.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0029732 dana 12. kolovoza 2020. godine. 

Odluka o odabiru donesena je 23. rujna 2020. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2019. godina:

1. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM:

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0007466 dana 01. ožujka 2019. godine.

Odluka o odabiru donesena je 28. ožujka 2019, godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2017. godina:

1. UREĐENJE PLAŽE JAZ: 

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

19.01.2017.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom Uređenje plaže Jaz,  Naručitelj Općina Starigrad dostavlja nacrt dokumentacije za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima.

25.01.2017.: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0001450 dana 26. siječnja 2017. godine.

Odluka o odabiru donesena je 20. veljače 2017. godine i objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2016. godina

1. NASTAVAK IZGRADNJE 4. FAZE NOVOG GROBLJA U STARIGRAD PAKLENICI:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0006625 dana 25. ožujka 2016. godine.

Odluka o odabiru

2. UREĐENJE PLAŽE JAZ:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0026812 dana 30. studenoga 2016. godine, a obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku pod brojem 2016/S 014-0028359 19. prosinca 2016. godine.

Odluka o poništenju


2015. godina

1. SANACIJA ZGRADE U TRIBANJ KRUŠČICI (ŽUPNA KUĆA):

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0033485  dana 21. listopada 2015. godine.

Odluka o odabiru


2014. godina

1. ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE OPĆINSKE UPRAVE:

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0001672 dana 15. siječnja 2014. godine. 1. izmjene i dopune poziva na nadmetanje objavljene su u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 014-0004759 dana 31. siječnja 2014. godine.

Odluka o odabiru


KONCESIJE:

2020. godina

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

11. veljače 2020. : U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Starigrad objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, broj objave : 2020/S 01K-0006016 . Obavijest o namjeri davanja koncesije i sva natječajna dokumentacija dostupna na https://eojn.nn.hr. pod gornjim brojem.

 
03. travnja 2020.: 
Skip to content