Konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu:

Objava: 22.02.2024. godine

Financijska izvješća za 2023. godinu:

Objava: 14.02.2024. godine

Konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu:

Objava: 27.02.2023. godine

Financijska izvješća za 2022. godinu:

Objava: 10.02.2023. godine

Konsolidirana financijska izvješća za 2021. godinu:

Objava: 25.02.2022. godine

Financijska izvješća za 2021. godinu:

Objava: 15.02.2022. godine


Konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu:

Objava: 19.02.2021. godine

Financijska izvješća za 2020. godinu:

Objava: 12.02.2021. godine


Konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu:

Objava: 28.02.2020. godine

Financijska izvješća za 2019. godinu:

Objava: 12.02.2020. godine


Konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu:

Objava: 28.02.2019. godine

Financijska izvješća za 2018. godinu:

Objava: 15.02.2019. godine


Konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu:

Financijska izvješća za 2017. godinu:


Financijska izvješća za 2016. godinu:


Financijska izvješća za 2015. godinu:


Financijska izvješća za 2014. godinu:

Skip to content