Konsolidirana financijska izvješća za 2021. godinu:

Financijska izvješća za 2021. godinu:


Konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu:

Financijska izvješća za 2020. godinu:


Konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu:

Financijska izvješća za 2019. godinu:


Konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu:

Financijska izvješća za 2018. godinu:


Konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu:

Financijska izvješća za 2017. godinu:


Financijska izvješća za 2016. godinu:


Financijska izvješća za 2015. godinu:


Financijska izvješća za 2014. godinu:

Skip to content