Obilježja Općine Starigrad

Općina, grad, županija, mogu, uz odobrenje organa središnje državne uprave nadležnog za poslove lokalne samouprave, imati svoj grb i zastavu.  Grb mora biti opisan po pravilima heraldike i prikazan na posebnom dokumentu čiji se jedan primjerak čuva u državnom arhivu. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, može odobriti uporabu grba fizičkim i pravnim osobama, ako ocijeni da je to u interesu općine, grada, županije.

Organ središnje državne uprave nadležan za poslove lokalne samouprave može uskratiti  odobrenje samo ako sadržaj grba ne odgovara povijesnom ili stvarnom stanju ili se nedovoljno razlikuje od grba druge jedinice lokalne samouprave, a zastavu samo iz razloga javnih obzira u svezi sa sadržajem i simbolom boja.

Odlukom o donošenju grba i zastave Općina Starigrad utvrdila je  opis i likovnu obradu grba i zastave općine Starigrad, te način i uvjete njihove upotrebe.

Opis grba

u poluokruglom štitu na plavom polju bijeli-srebreni stjenoviti klanac, strmih stijena lijevo i desno, gore u sredini bijela-srebrena posuda sa dva rukohvata (starorimska staklena posuda).

Grb Općine Starigrad

Obrazloženje simbola u grbu općine Starigrad

I. Kanjon Velike Paklenice: ispod najviših planina, na prostoru 36 četvornih kilometara, dva su se kanjona usjekla u tijelo Velebita; kanjoni Velike i Male Paklenice. Godine 1949. kanjoni su zajedno sa šumom proglašeni nacionalnim parkom Hrvatske. U 1. članku Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom piše: „Šuma Paklenica sa dijelovima kanjona Velike i Male Paklenice kao predjeli naročite prirodne ljepote i  naučnog značaja, proglašuju se nacionalnim parkom Narodne Republike Hrvatske“.

Uz stijenu Anića kuka u kanjonu Velike Paklenice vezana je povijest razvoja hrvatskog i europskog alpinizma, ali i športskog penjanja. Godine 1980. ove prekrasne stijene posjećuje nova, mlada generacija penjača i na stijene u kanjonu Velika Paklenica se po prvi put počinje penjati slobodnom tehnikom. Od 1980. do 1990. godine u kanjonu Velika Paklenica otvoreno je oko 1000 novih, odlično osiguranih športsko penjačkih uspona najrazličitijih stupnjeva težine. Stijene u kanjonu Velika Paklenica dokazale su se kao idealna ambijent i kao iznimno kvalitetne za najmoderniji način penjanja. Kako je športsko penjanje novi olimpijski šport koji strelovito osvaja cijeli svijet, uvjereni smo da će ljepote kanjona Velika Paklenica postati još poznatije a Grb općine Starigrad prepoznatljiviji s njim kao simbolom.

II. Staklena posuda iz vremena antike: prošlost Starigrada Paklenice podno Velebita poznata je već od ranog 1. st. prije Krista kada je dobio municipalnu upravu, a njegovi stanovnici status rimskih građana pa sve do kasne antike, odnosno do 4. st., kada se, na neko vrijeme, gube tragovi života na lokaciji antičkog grada. U tom razdoblju Starigrad Paklenica nosi ime Argyruntum.

Opis zastave

Zastava je jednobojne plave boje, dimenzije omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom.

Skip to content