Općina Starigrad je osnivač ustanova i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave.

Općina Starigrad je osnivač i 100% vlasnik komunalnog poduzeća „Argyruntum“ d.o.o. i Dječjeg vrtića „Osmjeh“.

Pravne osobe u kojima Općina Starigrad ima udjel u vlasništvu:

LIBURNIJA d.o.o.

Društvo za prijevoz putnika u javnom prometu
Poslovni udjel Općine Starigrad iznosi 1,54% temeljnog kapitala.

http://www.liburnija-zadar.hr

ČISTOĆA D.O.O. ZADAR

Ustanova za održavanje javne čistoće
Poslovni udjel Općine Starigrad iznosi 1,52% temeljnog kapitala.

http://www.cistoca-zadar.hr

VODOVOD D.O.O.

Trgovačko društvo za opskrbu pitkom vodom

Poslovni udjel Općine Starigrad iznosi 1,47% temeljnog kapitala.

http://www.vodovod-zadar.hr

 

Popis trgovačkih društava i  ustanova u 100% vlasništvu

 

Skip to content