REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE:

OD 2018. GODINE:

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku.  Sukladno navedenim odredbama, za sve jednostavne nabave i javne nabave od 2018. godine registri ugovora objavljuju se u EOJN RH. Pretragu je moguće izvršiti na web stranici EOJN RH – Registri ugovora – Pod naručitelj Upisuje se naziv javnog naručitelja (navesti Općina Starigrad te se klikne na „povećalo“) – Kreiraj izvješće.

DO 2018. GODINE:

Registar ugovora


REGISTAR UGOVORA BAGATELNE / JEDNOSTAVNE NABAVE:

Skip to content