Kontakt podaci osoba zaduženih za javnu nabavu:

Marin Čavić, dipl. oec., e-mail: procelnik@opcina-starigrad.hr

Anita Milovac, mag.oec., e-mail: finacije@opcina-starigrad.hr

tel: + 385 (0)23/ 369-387, fax: + 385 (0)23/ 359-176


Elektronički oglasnik javne nabave:

https://eojn.nn.hr/


Zakon o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa:

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Općina Starigrad kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

1. Flipper d.o.o., Petra Zoranića 15,23244 Starigrad Paklenica, OIB: 71451455819

Izjava o postojanju – nepostojanju sukoba interesa


Popis ustanova i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu:

Popis.xls


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Skip to content