Kontakt

ADRESA:

Trg Tome Marasovića 1
23244 STARIGRAD – PAKLENICA

Telefon: 023/369-387, 359-155

  1. lokal – Odjek za opće i administrativne poslove i društvene djelatnosti
  2. lokal – Pročelnik JUO
  3. lokal – Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun
  4. lokal – Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje
  5. lokal – Ured načelnika

Fax: 023/359-176

Matični broj: 02544300

OIB: 52749374195

IBAN:HR3023900011841600009
kod Hrvatska poštanska banka d.d. (od 04.01.2021. godine)

RADNO I UREDOVNO VRIJEME

Radno vijeme

ponedjeljak – petak
07:00 – 15:00 h
Pauza: 11:00 – 11:30 h

Uredovno vrijeme

ponedjeljak – petak
(rad sa strankama) 08:30 – 11:00 i 11:30 – 12:30 h

Uredovno vrijeme sa strankama – Načelnik: 

ponedjeljak – petak
08:00 – 10:00 h
(obvezna prethodna najava)

e-mail:     

Općina Starigrad: info@opcina-starigrad.hr

Ured načelnika: nacelnik@opcina-starigrad.hr

Pročelnik: procelnik@opcina-starigrad.hr

Odsjek za opće i administrativne poslove i društvene djelatnosti: tajnica@opcina-starigrad.hr

Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun: financije@opcina-starigrad.hr

Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje: komunalno@opcina-starigrad.hr

Skip to content