SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA – OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STARIGRAD 2021. – 2025.

Predsjednik:

 1. Marko Marasović, dipl.ing. – HDZ

Potpredsjednici:

 1. Marina Vukić, dipl. oec. – HDZ
 2. Maja Milovac – SDP

Članovi:

 • Marijana Milovac – HDZ (ostavka – mandat prestao 30.11.2022.)
  • zamjenski član
 • Ante Jukić – HDZ
 • Tomislav Ramić – HDZ – (prestanak mandata 15.11.2022.)
  • Ana Marija Krapić – zamjenski član (mandat aktiviran 17.11.2022.)
 • Marijan Čavić – HDZ
 • Jole Petričević – HSS (mandat aktiviran 7.12.2022.)
  • Martina Špalj – zamjenski član (prestanak mandata 7.12.2022.)
 • Višeslav Dokoza – Kandidacijska lista Grupe birača-nositelj liste

RADNA TIJELA: 

Mandatna komisija

 • Marijana Milovac – predsjednik
 • Marina Vukić – član
 • Maja Milovac – član

Komisija za izbor i imenovanja:

 • Tomislav Ramić – predsjednik
 • Ante Jukić – član
 • Martina Špalj – član

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 • Marko Marasović – predsjednik
 • Marijan Čavić – član
 • Martina Špalj – član

Odbor za dodjelu javnih priznanja – ovdje

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja – ovdje

Odbor za poljoprivredu – ovdje

Odbor za imenovanje ulica i trgova – ovdje

Stožer civilne zaštite – članovi

Podaci o ranijim sazivima OV, Općinskom načelniku i Poglavarstvu od 1993.-2017. OV-sazivi

Sastav Općinskog vijeća 2013. – 2017.

Sastav Općinskog vijeća 2017. – 2021.

Skip to content