SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA – OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STARIGRAD 2017. – 20_ _.

Predsjednik:

 1. Marko Marasović, dipl.ing. – HDZ

Potpredsjednici:

 1. Marina Vukić, dipl. oec. – HDZ
 2. Jole Petričević – HSS

Članovi:

 • Ante Jukić – HDZ
 • Marijana Milovac – HDZ
 • Tome Dokoza – HDZ
 • Dragan Bucić – HDZ
 • Višnja Vukić – HDZ
 • Tomislav Ramić – HDZ
 • Zlatko Marasović – SDP
 • Dražen Dokoza – NL Dražen Dokoza (mandat u mirovanju od 25.10.2018.)
 • Nediljko Jusup – NL Dražen Dokoza (zamjenik vijećnika Dražena Dokoza)

RADNA TIJELA: 

Mandatna komisija

 • Marijana Milovac – predsjednik
 • Marina Vukić – član
 • Dragan Bucić – član

Komisija za izbor i imenovanja:

 • Tomislav Ramić – predsjednik
 • Ante Jukić – član
 • Zlatko Marasović – član

Sastav Općinskog vijeća 2013. – 2017.

Sastav Općinskog vijeća 2017. – 2021.