PLAN NABAVE

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od donošenja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. Pretragu je moguće izvršiti na web stranici EOJN RH – Planovi nabave – Pod naručitelj Upisuje se naziv javnog naručitelja (navesti Općina Starigrad te se klikne na „povećalo“) – Kreiraj izvješće.


PLAN NABAVE 2024.

Plan nabave za 2024. godinu

Objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.01.2024. – https://eojn.hr/plan-eo/1667

1. izmjene i dopune Plana nabave 2024.

Objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.02.2024. – https://eojn.hr/plan-eo/1667

2. izmjene i dopune Plana nabave 2024.

Objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave 06.05.2024.


PLAN NABAVE 2023.

Plan nabave za 2023

1. izmjene i dopune Plana nabave 2023

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

3. izmjene i dopune plana nabave za 2023.


PLAN NABAVE 2022.

Plan nabave za 2022.

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022

5. izmjene i dopune Plana nabave za 2022


PLAN NABAVE 2021.

Plan nabave 2021

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.

2. Izmjene Plana nabave za 2021.

3. Izmjene i dopune Plana nabave 2021.

4. Izmjene i dopune Plana nabave 2021

5. Izmjene i dopune Plana nabave

6. Izmjene i dopune Plane nabave 2021


PLAN NABAVE 2020.

Plan nabave za 2020.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. ovdje


PLAN NABAVE 2019.

Plan nabave za 2019

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. ovdje

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. ovdje

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. ovdje

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. ovdje

5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. ovdje


PLAN NABAVE 2018.

Plan nabave za 2018

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2018


PLAN NABAVE 2017.

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017.


PLAN NABAVE 2016.

5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

Plan nabave za 2016. 


PLAN NABAVE 2015.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.

Plan nabave za 2015.


PLAN NABAVE 2014.

http://www.opcina-starigrad.hr/HTML/ON_PlanNabave-2014.html

http://www.opcina-starigrad.hr/HTML/ON_PlanNabave-2014_Izmj-1.html

http://www.opcina-starigrad.hr/HTML/ON_PlanNabave-2014_Izmj-2.html

http://www.opcina-starigrad.hr/HTML/ON_PlanNabave-2014_Izmj-3.html

Skip to content