2024. 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – VIŠI STRUČNI SURADNIK

Javni natječaj za prijam u službu

Tekst javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 28/2024. godine od 8. ožujka 2024. godine i dostupan je na slijedećoj poveznici: Narodne novine

Obavijesti i upute

Obavijest o  vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Obavijest o provedenom javnom natječaju za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Javni natječaj za imenovanje pročelnika

Tekst javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 10/2024. od 26. siječnja 2024. godine i dostupan je na slijedećoj poveznici: Narodne novine

Obavijesti i upute

Obavijest o vremenu održavanja prthodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Rješenje o imenovanju

2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Javni natječaj za imenovanje pročelnika 

Tekst javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 93/2023. od 11. kolovoza 2023. godine i dostupan je na slijedećoj poveznici: preuzmi

Obavijesti i upute

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Obavijest o promjeni termina održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Rješenje o imenovanju 

 

2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice – komunalni redar

Teks javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 65/2020 od 3. lipnja 2020. godine i dostupan je na slijedećoj poveznici: preuzmi

Obavijesti i upute

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i Poziv za testiranje

Obavijest-o-provedenom-javnom-natječaju-za-prijam-u-službu-vježbenika/ce

2019.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o izboru

2018.

NATJEČAJI ZA RADNO MJESTO

11. srpnja 2018.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – računovodstveni referent

Tekst javnog natječaja objavljen je u “Narodnim novinama” broj 61/2018 i dostupna je na slijedećoj poveznici : https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8253523.html

Obavijesti i upute

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Obavijest o provedenom javnom natječaju za prijam u službu na radno mjesto računovodstveni referent

 

9. svibnja 2018.

Javni natječaj  za prijam u službu vježbenika/ce, ( 1 izvršitelj/ica) u Općinu Starigrad – Jedinstveni upravni odjel

U “Narodnim novinama” broj  42/2018 od  9. svibnja  2018. godine objavljen  je javni natječaj  za prijam u službu vježbenika/ce, ( 1 izvršitelj/ica) u Općinu Starigrad – Jedinstveni upravni odjel- Odsjek za proračun i financije, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta računovodstveni referent

Tekst javnog natječaja dostupan je ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8248320.html

Obavijesti i upute

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika/ce (1 izvršitelj/ica) u Općini Starigrad – JUO – Odsjek za proračun i financije

Skip to content