JAVNA NABAVA

2023. godina:

5. UREĐENJE SREDIŠNJEG OBALNOG POJASA NASELJA STARIGRAD PAKLENICA – 2. PODFAZA

5.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

21.07.2023.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

27.07.2023.:Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

5.2. Objava poziva na nadmetanje 

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0032551  dana  28. srpnja 2023. godine.

Odluka o odabiru donesena je 06. rujna 2023. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

4. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

14.07.2023.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

20.07.2023.:Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

4.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0031110  dana  21. srpnja 2023. godine.

Odluka o odabiru donesena je 23. kolovoza 2023. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.


3. PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA I IZGRADNJA MRVAČNICE U SELINAMA – 2. FAZA (Ponovljeni postupak)

3.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Javni naručitelj Općina Starigrad proveo je otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrtvačnice u Selinama – 2. faza. Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0017216 od 21. travnja 2023. godine. Javno otvaranje ponuda provedeno je dana 12. svibnja 2023. godine. U roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda. Naručitelj je obavio pregled i ocjenu ponuda, te je pristigla ponuda ocijenjena neprihvatljivom budući da je cijenu ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od planiranih i osiguranih sredstava Naručitelja, te je donesena Odluka o poništenju postupka javne nabave.

Sukladno članku 9. stavku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) Naručitelj nije obvezan ponovno provoditi prethodno savjetovanje za isti predmet nabave ako je prvotni postupak javne nabave poništen pod uvjetom da izmjene u dijelu opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora nisu značajne. S obzirom da nije došlo do promjena, prethodno savjetovanje nije se ponovno provodilo.

3.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0026341 dana 23. lipnja 2023. godine.

Odluka o odabiru donesena je 05. rujna 2023. godine i objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.


KONCESIJE

Skip to content