2020. GODINA:

KONCESIJE

11. veljače 2020.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Starigrad objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, broj objave : 2020/S 01K-0006016 . Obavijest o namjeri davanja koncesije i sva natječajna dokumentacija dostupna na https://eojn.nn.hr. pod gornjim brojem.

______________________________________________________________________

JAVNA NABAVA

1. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

1. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

10.01.2020.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

16.01.2020.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

1.2. Objava poziva na nadmetanje

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0001938 dana 17. siječnja 2020. godine.