JAVNA NABAVA

2023. godina:

1. UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA MORA 

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

21.02.2023.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

27.02.2023.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje i odluke o odabiru

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0008517 dana 28. veljače 2023. godine.

Odluka o odabiru – GRUPA 1 donesena je 07 travnja 2023. godine i objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Odluka o odabiru – GRUPA 2 donesena je 07 travnja 2023. godine i objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.


2. PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA I IZGRADNJA MRVAČNICE U SELINAMA – 2. FAZA

2.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

14.04.2023.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16, 114/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

20.04.2023.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

2.2. Objava poziva na nadmetanje

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0017216 dana 21. travnja 2023. godine.


KONCESIJE

Skip to content