2020. GODINA:

KONCESIJE

11. veljače 2020.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Starigrad objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, broj objave : 2020/S 01K-0006016 . Obavijest o namjeri davanja koncesije i sva natječajna dokumentacija dostupna na https://eojn.nn.hr. pod gornjim brojem.

______________________________________________________________________

JAVNA NABAVA

2. OPSRKBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM:

2. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

2.2. Objava poziva na nadmetanje

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0010091  dana 10. ožujka 2020. godine.