2020. GODINA:

JAVNA NABAVA

3. IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA “SAMOGRAD”, OPĆINA STARIGRAD

3. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

04.08.2020.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Prethodno savjetovanje

11.08.2020.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

3.2. Objava poziva na nadmetanje

Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0029732 dana 12. kolovoza 2020. godine. 

______________________________________________________________________

KONCESIJE

Skip to content