JAVNA NABAVA

2021. godina

1. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

15.01.2021.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

20.01.2021.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

1.2. Objava poziva na nadmetanje

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0003321 dana 26. siječnja 2021. godine.


2. RADOVI NA PROŠIRENJU MJESNOG GROBLJA U SELINAMA – 1. FAZA

1. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

22.01.2021.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje

______________________________________________________________________

KONCESIJE

Skip to content