JAVNA NABAVA

2022. godina:

4. PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA I IZGRADNJA MRTVAČNICE U SELINAMA – 2. FAZA

4.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

23.09.2022.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje


KONCESIJE

Skip to content