2020. GODINA:

1. SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

1. 1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

10.01.2020.: Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima na Elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

16.01.2020.: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH.