Kontakt: Marija Jukić, struč.spec.admin.publ.

e-mail: tajnica@opcina-starigrad.hr

Odsjek obavlja poslove informiranja javnosti,  poslove uredskog poslovanja (pisarnica), upravne i stručne poslove iz djelokruga općine te administrativne i uredske poslove za načelnika općine i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

PISARNICA:

Primanja pismena i drugih pošiljki obavlja se u pisarnici, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, a prima ih službenik pisarnice. Iznimno, u slučaju odsutnosti ovlaštenog službenika, pošiljke prima službenik koji privremeno obavlja poslove pisarnice.

Uredovno radno vrijeme pisarnice:

od 7:00 do 15:00

INFORMIRANJE:

http://www.opcina-starigrad.hr/pristup-informacijama/o-pravu-na-pristup-informacijama/

http://www.opcina-starigrad.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/

http://www.opcina-starigrad.hr/opcinsko-vijece/sjednice/

http://www.opcina-starigrad.hr/ustroj-opcine/akti-i-dokumenti-nacelnika/

http://www.opcina-starigrad.hr/odluke/

RADNO VRIJEME I PRIJAM GRAĐANA:

http://www.opcina-starigrad.hr/radno-vrijeme-i-kontakti/

http://www.opcina-starigrad.hr/nacelnik/