Odsjek obavlja poslove informiranja javnosti,  poslove uredskog poslovanja (pisarnica), upravne i stručne poslove iz djelokruga općine te administrativne i uredske poslove za načelnika općine i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

PISARNICA:

Primanja pismena i drugih pošiljki obavlja se u pisarnici, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, a prima ih službenik pisarnice. Iznimno, u slučaju odsutnosti ovlaštenog službenika, pošiljke prima službenik koji privremeno obavlja poslove pisarnice.

Uredovno radno vrijeme pisarnice:

od 7:00 do 15:00

Kontakt:

Viši stručni suradnik

Marija Jukić, struč.spec.admin.publ.

e-mail: tajnica@opcina-starigrad.hr


Pristup informacijama

Radno vrijeme i prijam stranki

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content