OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI:

Odsjek obavlja poslove informiranja javnosti,  poslove uredskog poslovanja (pisarnica), upravne i stručne poslove iz djelokruga općine te administrativne i uredske poslove za načelnika općine i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI:

Odsjek obavlja stručne poslove iz područja prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci, stručnih poslova u djelatnosti rada, zdravstva i socijalne skrbi, zaposlenosti i slučno iz područja rada.

Unutar odsjeka ustojena je pisarnica Općine Starigrad.

PISARNICA:

Primanja pismena i drugih pošiljki obavlja se u pisarnici, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, a prima ih službenik pisarnice. Iznimno, u slučaju odsutnosti ovlaštenog službenika, pošiljke prima službenik koji privremeno obavlja poslove pisarnice.

Uredovno radno vrijeme pisarnice:

od 7:00 do 15:00

Kontakt:

Voditelj odsjeka:

Marija Jukić, mag.admin.publ.

e-mail: tajnica@opcina-starigrad.hr


Pristup informacijama

Radno vrijeme i prijam stranki

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content