2024.

Odluka o produzenju radnog vremena ugostiteljskih objekata

2023.

Plan prijma u službu u JUO OS za 2024.

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. g

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. g

IV. izmjene i dopune pravilinka o unutarnjem redu juo

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Odluka o radnom vremenu JUO OS

Plan nabave za 2023.

Plan prijma u službu u JUO OS 2023.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Starigrad za 2023. godinu

Izvješčće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH na području Općine Starigrad za 2022. godinu.

2022.

Suglasnost OPG Knežević Marijana, za ispašu stoke – arcod

Suglasnost OPG Tatek za ispašu stoke – arcod

Suglasnost Alfa Koić jdoo za ispašu stoke – arcod

Suglasnost Alfa Koić jdoo za ispašu stoke

Suglasnost OPG ANNA za ispašu stoke

Suglasnost OPG Danica Njegovan

Odluka – nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene – IiD UPU luke Starigrad

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik br. 12/22)

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2021

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Plan prijma u službu u JOU za 2022

Plan nabave ovdje

2021.

Odluka o osnivanju radne skupine za izradu Procjene rizika

Plan vježbi Civilne zaštite za 2022. g

Odluka – nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene

Odluka o osnivanju stožera Civilne zaštite

2. Izmjene i dopune Plana nabave

Plan prijma u službu u JUO OS za 2021

Godišnji plan upravljanja pom. dobrom za 2021

2020.

I. Izmjene i dopune Plana nabave

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pom. dobrom za 2020. godinu

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izmjene i dopune PPUO Starigrad

Odluka o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika

Plan prijma u službu u JUO OS za 2020.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu ovdje

2019. i 2020.

FISKALNA ODGOVORNOST

2019.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pom dobrom za 2019. godinu

4. imjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

2. imjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.g.

Plan nabave za 2019. godinu

Godišnji plan upravljanja pom. dobrom za 2019.g.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019.g.

Plan prijma u službu u JUO OS za 2019. g.

2018.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Program potpora u poljoprivredi za 2018. godinu

3. izmjene  i dopune Plana nabave 2018

Izmjene i dopune plana prijma u službu u JUO OS za 2018

Izmjene i dopune godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018.

Odluka o udruživanju u projekt Razvrstaj i Recikliraj

Godišnji plan upravljanja pom. dobrom za 2018

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel OS u 2018. g.

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Starigrad i osnivanje Radne skupine za izradu

Plan nabave za 2018. godinu

2017.

Odluka o izboru prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Starigrad za koje su(vlasnici) zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Plan prijma u službu u JUO OS

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO OS

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPUO Starigrad

Odluka osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite OS

Odluka o započinjanju postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune PPU OS

Plan prijema u službu u JUO u  2017.

Plan nabave  za 2017.

Program potpora u poljoprivredi za 2017. godinu

2016.

Odluka o sezonskom čišćenju i održavanju plaža i javnih površina u ljetnom periodu

Odluka o sezonskom čišćenju i održavanju plaža i javnih površina u zimskom periodu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2017.g.

V. izmjene plana nabave 2016

Etički kodeks službenika i namještenika Općine Starigrad

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Starigrad

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju_zamjenika službenika za informiranje

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite

Odluka o osnivanju stožera i imenovanj unačelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Starigrad

Prilozi:

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravnja pomom. dobrom za 2016 – 30.03.2016.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka – 01.04.2016.

Plan prijma  za 2016 – 25.01.2016.

2015.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. – 28.12.2015.

Procedura naplate potraživanja – 29.05.2015.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti – 16.10.2013.

Naputak o načinu zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima

Skip to content