Obrasci – zahtjevi moraju biti uredno popunjeni i sadržavati potpis stranke kako bi se po njima moglo postupiti. Zahtjevi se mogu predati osobno u pisarnici, poslati poštom ili dostaviti elektroničkom poštom. Zahtjev koji se dostavlja elektroničkom poštom, potrebno je prethodno ispisati, vlastoručno potpisati te dostaviti u obliku skeniranog dokumenta.

Uz zahtjeve nije potrebno dostavljati dokumente o osobnim stanjima građana (rodne listove, smrtne listove), jer nam je omogućen uvid u podatke iz državnih matica kroz aplikaciju – OSG.

Socijalna srb:

Zahtjev-jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

Zahtjev-ostale socijalne naknade

Zahtjev-za-naknadu-za-troskove-stanovanja

Zahtjev-stipendija

Pravo na pristup informacijama:

Obrasci ovdje

Ostalo:

Zahtjev za prisustvo na sjednici OV ovdje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću ovdje

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada ovdje

Skip to content