Obrasci – zahtjevi moraju biti uredno popunjeni i sadržavati potpis stranke kako bi se po njima moglo postupiti. Zahtjevi se mogu predati osobno u pisarnici, poslati poštom ili dostaviti elektroničkom poštom. Zahtjev koji se dostavlja elektroničkom poštom, potrebno je prethodno ispisati, vlastoručno potpisati te dostaviti u obliku skeniranog dokumenta.

Uz zahtjeve nije potrebno dostavljati dokumente o osobnim stanjima građana (rodne listove, smrtne listove), jer nam je omogućen uvid u podatke iz državnih matica kroz aplikaciju – OSG.

Socijalna srb:

Zahtjev-jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

Zahtjev-naknada za troskove stanovanja

Zahtjev-ostale socijalne naknade

Zahtjev-prekid stipendiranja

ZPPI:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Ostalo:

Zahtjev za prisustvo na sjednici OV ovdje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću ovdje

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada ovdje

Skip to content