Prijedlog plana proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

Dostava Prijedloga plana proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu od 14. studenoga 2019. godine:


Proračun za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 26/19

Prve izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/20

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 20/20

Druge izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 30/20

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 11/21


Plan razvojnih programa za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 20/20

Godišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 11/21


Programi:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 26/19

Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/20

Službeni glasnik Zadarske županije broj 30/20

Izvršenje programa: 

Službeni glasnik Zadarske županije broj 11/21

Skip to content