Prijedlog plana proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

Dostava Prijedloga plana proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu od 14. studenoga 2019. godine:


Proračun za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 26/19

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu:


Plan razvojnih programa za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 26/19

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu:


Programi:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 26/19

Skip to content