Prijedlog plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu:

Dostava Prijedloga plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu od 15. studenoga 2021. godine:


Proračun za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 32/21

Prve izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/22

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 25/22

Druge izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 31/22

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 06/23

Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/23

Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu


Programi:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 32/21

Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/22

Službeni glasnik Zadarske županije broj 31/22

Izvršenje programa: 

Službeni glasnik Zadarske županije broj 06/23

Skip to content