Prijedlog plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu:

Dostava Prijedloga plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu od 15. studenoga 2021. godine:


Proračun za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 32/21

Prve izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/22

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 25/22

Druge izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 31/22


Programi:

Službeni glasnik Zadarske županije broj 32/21

 

Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/22

 

Službeni glasnik Zadarske županije broj 31/22

Skip to content