PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE STARIGRAD ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE STARIGRAD:

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE STARIGRAD ZA 2022. GODINU:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE STARIGRAD ZA 2022. GODINU:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE STARIGRAD ZA 2023. GODINU:

 


 

Strateški razvojni program Općine Starigrad za razdoblje 2015.-2020

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

                 eu

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Općini Starigrad su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Starigrad.

Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Starigrad.

Strateški razvojni program Općine Starigrad predstavlja krovni planski dokument kojim se definiraju dugoročne smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj do 2020. godine.

Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 58.650,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Starigrad. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 10.350,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Starigrad.

Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa OS za raz. 2015.-2020. ovdje

__________________________________________________________________

Projekt ukupnog razvoja Općine Starigrad

__________________________________________________________________

Plan gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje 2017. – 2022. godine

Skip to content