Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) objavljuje se pregleda zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Starigrad:

Temeljni zakonodavni okvir:

Službenički odnosi i plaće:

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda:

Komunalno gospodarstvo:

Izgradnja i prostorno uređenje:

Zaštita prirode i okoliša:

Upravljanje nekretninama:

Financije:

Društvene djelatnosti:

Ostali zakoni:

 

Skip to content