2017.-2021.

-Zapisnik sa 25.  (elektronske) sjednice (26.3.2021.) – neverificiran

-Zapisnik sa 24. sjednice (21.01.2021.) – verificiran

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća

2020. –

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 22. (elektronsku) sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća

2019.-

Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Priopćenje za javnost sa 12. sjednice

2018.-

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Poziv za 9.sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

_____________________________________________________

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

_____________________________________________________

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Starigrad – Dan Općine Starigrad – 23.4.2018.

  • Dani Općine Starigrad 2018. – Program događanja ovdje

_____________________________________________________

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

2017.-

8. prosinca 2017.

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Priopćenje za javnost  sa 5. sjednica

________________________________________________________________

17. studenog 2017.

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Priopćenje za javnost sa 4. sjednice

________________________________________________________________

11. rujna 2017.

Poziv za 3. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća

21. srpnja 2017

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

4. točka
5. točka
6. točka
7. točka
8. točka
9. točka
10. točka
11. točka
12. točka
13. točka
14. točka
15. točka
16. točka
17. točka

Priopćenje za javnost sa 2. sjednice OV

__________________________________________________________

12. lipnja 2017.

Odluka o sazivanju konstituirajuće sjednice-12.6.2017.

Priopćenje za javnost sa Konstituirajuće sjednice

___________________________________________________________

24. ožujka 2017.

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

3. točka

___________________________________________________________

27. veljače 2017.

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali za sjednicu

Priopćenje za javnost  sa 24. sjednice

___________________________________________________________

02. prosinca 2016.

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Priopcenje za javnost sa 23 sjednice

Prilog:

Priopćenje u medijima:

_________________________________________________________

14. studenog 2016.

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Priopcenje za javnost sa 22. sjednice

Priopćenje u medijima

__________________________________________________________

27. rujna 2016.

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Priopćenje za javnost sa 21 sjednice

Priopćenje u medijima

____________________________________________________________

08. srpnja 2016.

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Priopćenje za javnost sa 20. sjednice

____________________________________________________________

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Priopćenje za javnost sa 19. sjednice

____________________________________________________________

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali:

Priopćenje za javnost sa 18. sjednice

Skip to content