URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LUKE STARIGRAD

23. listopada 2020.

Izvješće o javnoj raspravi

03. rujna 2020.

Objava javne rasprave

 

28. kolovoza 2020.

Odluka – nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Odluka o izradi UPU- luke Starigrad

13. veljače 2020.

Obavijest o izradi

_______________________________________________________________________

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO – TURISTIČKE ZONE “POD BUCIĆA PODI”

24. rujna 2020.

Odluka o donošenju UPU Pod Bucića Podi

31. ožujka 2020.

Izvješće o javnoj raspravi

03. prosinca 2019.

Objava javne rasprave

12. studenog 2019.

Odluka- nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

10. prosinca 2018.

Obavijest o izradi

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone „Pod Bucića Podi”

IZMJENA I DOPUNA UPU ZONE “SREDIŠNJI OBALNI POJAS” U STARIGRADU-PAKLENICA

Odluka o izradi izmjene i dopune UPU “središnji obalni pojas”

Odluka o dopuni odluke o izradi izmjene i dopune UPU zone “Središnji obalni pojas” u Starigradu-Paklenica

5. travnja 2019.

Izvješće o javnoj raspravi

07. veljače 2019.

Obavijest – javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune UPU zone “Središnji obalni pojas” u Starigradu-Paklenica

5. rujna 2017.

Obavijest o izradi

____________________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE UPU ZONE ŠPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE “KRUŠKOVAC”

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU zone športsko-rekreacijske namjene “Kruškovac”

05. travnja 2019.

Izvješće_o_javnoj_raspravi

08. veljače 2019.

Obavijest – javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna UPU zone športsko-rekreacijske namjene “Kruškovac”

4. travnja 2017.

Obavijest o izradi

_____________________________________________________________________

15.11.2018.

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage UPU-a Milovci-Čavići

18. siječnja 2019.

6. veljače 2019.

15.11.2018.

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage UPU zone pretežito stambene namjene  “kod hotela Alan”

18. siječnja 2019.

6. veljače 2019.

Skip to content