Objava biračima – Lokalni izbori 2017

Objava biračima Općine Starigrad – 20. 04. 2017.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (kioska) i javne površine

Obavijest o izradi izmjene i dopune UPU dijela ugostiteljsko-turističke zone “Milovci-Grabovača”

Obavijest o izradi izmjena i dopuna UPU zone športsko-rekreacijske namjene “Kruškovac”

Obavijest o izradi izmjena i dopuna PPUO Starigrad

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje bankomata

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata/manifestacija u okviru javnih potreba Općine Starigrad za 2017.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (kioska) i javne površine

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju pod povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta

Natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2016./2017. godini

Poziv Mjesnim odborima za dostavu prijedloga – male komunalne akcije u 2017.

Poziv za dostavu projektnih ideja za izradu Strateškog razvojnog programa

UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 2017.-2019

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju pod povoljnim uvjetima građevinskog zemljišta

Priopćenje za javnost-svečana sjednica

Savjetovanje u tijeku

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građev. zemljištaSkica lica mjestaObrazac ponude

Priopćenje za javnost sa 20. sjednice OV

Priopćenje za javnost-Objava rezultata istraživanja transparentnosti proračuna

Državno izborno povjerenstvo – Obavijest o obvezi objave polugodišnjeg izvješća

Obavijest – Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Starigrad

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta  Obrazac_ponude

Javni natječaj za zamjenu nekretnina – Skica lica mjesta

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta – Obrazac ponude

Obavijest o izradi izmjene i dopune PPUO Starigrad

Obavijest mobilno reciklažno – Raspored

Priopćenje_za_javnost

Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Starigrad za 2016.

Javni natječaj za subvencioniranje dobave i ugradnje pročišćivača za otpadne vode

Obavijest vlasnicima reklamnih ploča uz državnu cestu DC 8

Obavijest/poziv vlasnicima nekretnina na Većkom polju