2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice – komunalni redar

Teks javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 65/2020 od 3. lipnja 2020. godine i dostupan je na slijedećoj poveznici: preuzmi

Obavijesti i upute

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i Poziv za testiranje

Obavijest-o-provedenom-javnom-natječaju-za-prijam-u-službu-vježbenika/ce

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2020.

7. veljače 2020.

Javni natječaj za financiranje aktivnosti u području sporta za 2020. godinu (pravne i fizičke osobe)

Uputa za prijavitelje

Obrasci:

30. siječnja 2020.

Javni natjecaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga u okviru javnih potreba u 2020. godini

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrasci:

Obrasci za provedbu:

Obrasci za izvještavanje:

Dodatna dokumentacija:

_______________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 2019./2020. GODINA

Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad možete pročitati ovdje


GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE:

2020.

10. travnja 2020.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Skica lica mjesta

Obrazac ponude k.č 3152

Obrazac ponude dio k.č. 2310/1

2019.

08. kolovoza 2019.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

26. lipnja 2019.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Geodetski snimak

19. lipnja 2019.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Skica izmjere

30. travnja 2019.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Skica lica mjesta


FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE STARIGRAD za 2019.

Javni natječaj za financiranje aktivnosti u području sporta za 2019. godinu (pravne i fizičke osobe

Uputa za prijavitelje

Obrasci:

Javni natjecaj za financiranje programa/projekata udruga koje djeluju u području sporta- 2019.

Javni natjecaj za financiranje programa/projekata udruga koje djueluju u području kulture – 2019.

Javni natjecaj za financiranje programa/projekata udruga koje djeluju u području soc.skrbi, zdravstva i hum. aktivnosti – 2019.

Javni natjecaj za financiranje programa/projekata udruga iz Domovinskog rata – 2019.

UPUTA ZA PRIJAVITELJE

Obrasci:

Dokumetni:

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Starigrad

Izvještavanje:


STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


2018.

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 2018./2019. GODINA

Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad možete pročitati ovdje.


OBRASCI:

Izvještavanje:

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

1. kolovoza 2018.

Javni natječaj za financiranje programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Starigrad za 2018. godinu

Ostali dokumenti:

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Starigrad

________________________________________________________________

NATJEČAJI ZA RADNO MJESTO

11. srpnja 2018.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – računovodstveni referent

Tekst javnog natječaja objavljen je u “Narodnim novinama” broj 61/2018 i dostupna je na slijedećoj poveznici : https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8253523.html

Obavijesti i upute

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Obavijest o provedenom javnom natječaju za prijam u službu na radno mjesto računovodstveni referent

9. svibnja 2018.

Javni natječaj  za prijam u službu vježbenika/ce, ( 1 izvršitelj/ica) u Općinu Starigrad – Jedinstveni upravni odjel

U “Narodnim novinama” broj  42/2018 od  9. svibnja  2018. godine objavljen  je javni natječaj  za prijam u službu vježbenika/ce, ( 1 izvršitelj/ica) u Općinu Starigrad – Jedinstveni upravni odjel- Odsjek za proračun i financije, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta računovodstveni referent

Tekst javnog natječaja dostupan je ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8248320.html

Obavijesti i upute

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika/ce (1 izvršitelj/ica) u Općini Starigrad – JUO – Odsjek za proračun i financije

PRODAJA SLUŽBENOG VOZILA

Javni natječaj za prodaju službenog vozila

________________________________________________________________________

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2018.

OBRASCI:

Zahtjev za isplatu

NATJEČAJI:

Javni natjecaj za financiranje programa/projekata javnih potreba Općine Starigrad za 2018. (kultura i ostalo)

Javni natječaj za financiranje aktivnosti u području sporta za 2018. godinu (natjecanja/manifestacije)

Javni natječja za financiranje programa/projekata u području sporta za 2018. godinu

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Starigrad

_______________________________________________________________________

STIPENDIJE 2017./2018. GODINA

Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad možete pročitati ovdje.


PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI

10. svibnja 2017.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu poljoprivredi za 2017. godinu

___________________________________________________________________

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017.

IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI PROGRAMA/PROJEKTA:

Uputa

Obrasci:

Zahtjev za isplatu sredstava

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Obrazac financijskog izvjestaja projekta

JAVNI NATJEČAJI:

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata/manifestacija u okviru javnih potreba (područje kultura i religija) Općine Starigrad za 2017.

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata/manifestacija u okviru javnih potreba Općine Starigrad za 2017.g.

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2017. – natjecanja/manifestacije

Javni natječaj za predlaganje program/projekata javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2017.

_______________________________________________________________________

STIPENDIJE 2016./2017. GODINA:

Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad možete pročitati ovdje.

Objava u medijima


ZAKUP JAVNE POVRŠINE:

8. prosinca 2017

Natječaj za podnošenje ponuda za zakup javnih površina

06. svibnja 2016.

Natječaj za davanje u zakup javne površine -reklamni panoi

14. srpnja 2017.

Natječaj za davanje u zakup javne površine radi postavljanja kioska


GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE:

2019. godina

30. travnja 2019.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Skica lica mjesta

2018. godina

31. srpnja 2018.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju pod povoljnim uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Skica lica mjesta Seline     Izjava 1    Izjava 2

OBRAZAC PONUDE SELINE   OBRAZAC PONUDE TRIBANJ

23. srpnja 2018.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Skica lica mjesta

27. travnja 2018.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

23. travnja 2018.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta  Obrazac ponude Skica lica mjesta

26. ožujka 2018.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju pod povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta

Skica lica mjesta

Izjava 1

Izjava 2

Obrazac ponude

08. ožujka 2018.

Javni natječaj za zamjenu nekretnina

21. rujna 2017.

Natječaj za zamjenu nekretnina

9. kolovoza 2017.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta  Skica lica mjesta

9. kolovoza 2017.

Javni natječaj za zamjenu nekretnina Skica izmjere

27. lipnja 2017.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

Obrazac ponude

27. travnja 2017.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine

Obrazac ponude

25. studenog 2016.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju pod povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta

16. studenog 2016.

Javni natječaj za zamjenu nekretnina

31. listopada 2016.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

09. rujna 2016.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

30. kolovoza 2016.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju pod povoljnim uvjetima

28. srpnja 2016.

Natječaj za podnošenje ponud za kupnju građevinskog zemljišta

10. lipnja 2016.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

31. svibnja 2016.

Natječaj za podnšenje ponuda za kupnju građevinkog zemljišta

27. svibnja 2016.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

23. svibnja 2016.

Javni natječaj za zamjenu nekretnina

12. svibnja 2016.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

04. travnja 2016.

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

15. ožujka 2016.

Javni natječaj za  zamjenu nekretnina

Natječaj za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

Natječa za podnošenje ponuda za kupnju građevinskog zemljišta


POSLOVNI PROSTOR:

26. srpnja 2018.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Seline)

Obrazac izjave

12. travnja 2017.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (kioska) i javne površine

17. ožujka 2017.

Natjecaj za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje bankomata

29. studenog 2016.

Javni natječaj za davanju u zakup poslovnog prostora (kioska) i javne površine

23. ožujka 2016.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – kiosk- novi. 2016

Odluka o odabiru – poslovni prostor


FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA:

03. rujna 2015.

Oglas za predlaganje programa javnih potreba u 2016.


STIPENDIJE 2015./2016. GODINA:


DOKUMENTI:

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Starigrad

Godisnji plan raspisivanja javnih natjecaja za financiranje programa od interesa za opće dobro