« Povratak

Općinski načelnik - Obavjest / Poziv

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 363-01/14-01/04
Urbroj: 2198/09-2-14-1
 
Starigrad Paklenica, 27. siječnja 2014. godine
 
 
 
PREMA DOSTAVNOJ LISTI - svima
 
 
PREDMET: Uređenje šetnice i plaže "Kulina"
 
 

Poštovani vlasnici nekretnina na Večkom polju,

poznato vam je da je Općina Starigrad prije nekoliko godina pokrenula projekt uređenja šetnice i prilaza do plaže  Kulina. U tom smislu smo trasirali cca. 600 m šetnice od ulaza Jaz  prema Kulini te otkupili zemljište za put od Jadranske magistrale do „Mula Marasovića“.

Namjera nam je da nastavimo odnosno da najprije povežemo te dvije točke, a zatim da tako trasiranu šetnicu  i plažu uredimo i stavimo u funkciju sa svom opremom i uređenjem kakvo jedna moderna šetnica i plaža imaju ( javna rasvjeta, klupe, urbana oprema, popločavanje i sl. ). Kako se cijela trasa nalazi na zemljištu u privatnom vlasništvu ništa ne možemo, a niti ni želimo, bez dogovora i suglasnosti s vama vlasnicima istog.

Kroz proteklo vrijeme, obavljajući dužnost općinskog načelnika obavio sam nebrojeno razgovora na tu temu s mnogim ljudima, kako vlasnicima zemljišta na toj trasi tako i sa stručnjacima iz turističke branše, te su isti rezultirali različitim prijedlozima i sugestijama za rješavanje tog problema. U svim razgovorima jedno je nedvojbeno, a  to je da je uređenje plaže Kulina veliki potencijal u daljnjem razvoju turizma našeg kraja.

Međutim, u razgovorima s vlasnicima zemljišta na trasi šetnice pojavljuju se različiti prijedlozi odnosno zahtjevi istih u vezi s eventualnim ustupanjem/prodajom/zamjenom i sl., te je  gotovo nemoguće iznijeti prijedlog s kojim bi se svi ili barem velika većina vlasnika zemljišta  složila.

Nama je želja i namjera, opet naglašavam uz vaš pristanak i vašu suglasnost, kako je prije rečeno, moderno  urediti šetnicu i plažu te vodeći se tim ciljem trasom šetnice provući niskonaponsku električnu mrežu i vodovod.  Kako bismo to uspjeli nužan je vaš pristanak te vas molimo da  zemljište (trasu) odnosno put koji se i sada koristi, doduše neuređen ali se ipak koristi, ustupite Općini Starigrad bez naknade. Točna površina ustupljenog zemljišta utvrdila bi se preciznom geodetskom izmjerom. Mišljenja smo da bi ulaganje u električnu i vodovodnu mrežu značajno povećala vrijednost preostalog zemljišta te bi se na taj način  kompenzirala vrijednost ustupljenog zemljišta.

Uređena plaža i šetnica s prilaznim cestama i uređenim parkinzima preduvjet su da svaki vlasnik zemljišta na tom području može puno bolje i kvalitetnije iskoristiti i valorizirati postojeće resurse  na dobrobit ponajprije njih osobno ali i ukupne zajednice te bolje pozicioniranje naše Rivijere na turističkoj karti RH i EU.

Nadam se da prepoznajete važnost ovog projekta i dobronamjernost Općine  te da ćete svojom odlukom pomoći realizaciji istog, čime ćemo svi skupa doprinijeti ukupnom razvoju našeg kraja i boljoj budućnosti naše djece.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam i Očitovanje te vas molimo da isto vratite u Općinu Starigrad kako bismo, ovisno o vašem odgovoru, mogli nastaviti daljnje radnje na realizaciji ovog projekta.

S poštovanjem,

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 
 

            Napomena: Podatke o vlasništvu smo koristili iz baze podataka Zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Zadru. Do adresa određenog broja vlasnika/suvlasnika zemljišta nismo u mogućnosti doći te ćemo ovaj dopis s dostavnom listom staviti na Oglasnu ploču Općine Starigrad, na službenu web stranicu  Općine, a vas koji ste ovaj dopis dobili putem pošte molimo da  obavjestite ostale suvlasnike upisane na istoj zemljišnoj čestici.

Na listu uvrštavamo i umrle osobe jer su još uvijek evidentirani kao vlasnici u zemljišno-knjižnim ispravama.

Unaprijed se ispričavamo za sve eventualne pogreške ili krive upise.

 
 
 
Dostaviti:
 
1.   Banić Grgo pok. Šime, Seline ( čest.zem. 3707 k.o. Starigrad)- umro,
Jurlina Bošanka, Seline,
Jusup Marija žena Antina, Seline;
2.   Hajnić Božica, Turinina 9, Zagreb (čest.zem. 3709 k.o. Starigrad);
3.   Tomašinec Hrvatinka pok. Božidara, Put Stanova 32, Zadar,
Kujavić Vesela, Fischlstrasse 15/5, Klagenfurt, Austrija,
Dadić Josip pok. Božidara, Put Stanova 32, Zadar,
Dadić Josip pok. Marinka, Koledinečka 5, Zagreb,
Dadić Rebeka, Kišpatićeva 7, Osijek,
Dadić Jelena, I.B. Mažuranić 3, Sisak,
Velčić Rebeka, B. Adžije 11, Zagreb,
( svi čest. zem. 3710 k.o. Starigrad);
4.   Zuanović Ana, Zagrebačka 5, Starigrad Paklenica,
Zuanović Nediljko, Ante Starčevića 15/D, Zadar,
Veršić Marija, Viktora Vide 90, Zadar,
Zuanović Marin, Zagrebačka 5, Starigrad Paklenica,
(svi čest. zem. 3711 k.o. Starigrad);
5.   Dadić Božo pok. Dušana, Seline,
Dadić Dane pok. Dušana, Seline,
Levar Marija pok. Dušana, Ravnice 8, Zagreb,
Magaš Jagoda pok. Dušana, Vinjerac,
(svi čest. zem. 3714 k.o. Starigrad);
6.   Dadić Ante pok. Šime, Seline,- umro,      
Dadić Miro pok. Šime, Australija,
Dadić Mario, M. Špilera1, Rijeka,
Dadić Josip pok. Jakova, Bribirska 18, Rijeka,
Dadić Danica, Put Stanova 32, Zadar, - umrla,
Tomašinec Hrvatinka pok. Božidara, Put Stanova 32, Zadar,
Kujavić Vesela, Fischlstrasse, Klagenfurt, Austrija,
Dadić Josip pok. Božidara, Put Stanova 32, Zadar,
Dadić Josip pok. Martina, Dadići-Škiljići, Seline,
Dadić Šime pok. Marina, Australija,
Dadić Josip,
Dadić Rebeka,
Dadić Jelena,
Pletikosa Marija, J.J. Strossmayera 8, Zadar,
Buljat Višnja, Durmitorska 37, Zagreb,    
Velčić Rebeka,
Dadić Josip,
Dadić Josip, dr. Franje Tuđmana 20, Seline,
Dadić Šime, Australija,
(svi čest. zem. 3715 k.o. Starigrad);
7.   Linić Sanja, Karasova 2, Rijeka,
Jurlina Mirko pok. Jure, Seline,
Mohović Josipa, Kumičićeva 41/A, Rijeka,
Jurlina Joso, Kalići 9, Rijeka,
(čest. zem. 3716 k.o. Starigrad);
8.   Jurlina Boja pok. Bariše, Seline (čest. zem. 3718 k.o. Starigrad);
9.   Jurlina Tome pok. Marka, -umro,
Jurlina Stipan pok. Marka, - umro,
Jurlina Boja ud. Tome, dr. Franje Tuđmana bb, Seline,
Jurlina Marin (Štele), Seline,
Zuanović Siniša, Bukvik 29,
( svi čest. zem. 3719 k.o. Starigrad );
10. Škiljić Šime, Motajički put 16 Zagreb,   (čest.zem. 3734 k.o. Starigrad);
11. Knežević Jure pok. Pavla – umro,
Knežević Mile, dr. Franje Tuđmana bb, Seline,
Knežević Šime, dr. Franje Tuđmana bb, Seline,
Knežević Šime pok. Pavla,
Jusup Kata ž. Ivana,
Jusup-Sinovčić Marija,
Knežević Manda, Seline 244,
Knežević Pave, Seline 244,
Knežević Luka, Seline 244,
Knežević Milena, Seline 244,
( svi čest. zem. 3735, 3738, 3739 sve k.o. Starigrad );
12. Jurlina Tomica, Novo naselje 54, Mravinci ( čest. zem. 3817, 3827, 3831 sve k.o. Starigrad)
13. Jurlina Marko, S. Kolara 33, Velika Gorica,
Jurlina Dušan, Trg S. Radića 7, Velika Gorica,
Jurlina Milan, Seline,
Jurlina Ivan, Seline 151,
( svi čest. zem. 3816, 3828, 3830 sve k.o. Starigrad);
14. Škiljić Ivan, Seline, ( čest. zem. 3832 k.o. Starigrad);
15. Nekić Jakov pok. Jose, Seline 78, ( čest. zem. 3823, 3833 obje k.o. Starigrad)  umro,
Nekić Ana ud. Jakova, Seline;
16. Jurlina Marija ud. Šime,
Jurlina Ika ud. Stipana, Seline – umrla,
Jurlina Ivan (Ićun), Seline,
Jurlina Anica pok. Kuzmana,
( svi čest. zem. 3810 k.o. Starigrad );
17. Jurlina Ivan pok. Jure, Seline, Australija   ( čest. zem. 3805 k.o. Starigrad);
18. Marasović Petar, Put Selina, Starigrad Paklenica,
Marasović Marija ud. Živka, Starigrad Paklenica,
( svi čest. zem. 3802 k.o. Starigrad );
19. Marasović Šime, dr. Franje Tuđmana, Starigrad Paklenica,
Marasović Krste, dr. Franje Tuđmana, Starigrad Paklenica,
( svi čest. zem. 3799 k.o. Starigrad );
20. Marasović Ivan, Paklenička 17, Starigrad Paklenica (čest. zem. 3795 k.o. Starigrad);
21. Smokrović Anica ud. Kuzmana – umrla,
Bušljeta Mario, Put Pudarice 32/D, Zadar,
Cerar Božica, Tomićeva 7, Zagreb,
Smokrović Ivica, Zagrebača 4, Starigrad Paklenica,
Smokrović Mile pok. Kuzmana – umro,
Smokrović Kuze, Zagrebačka 5, Starigrad Paklenica,
Čavka Lidija, Grge Novaka 9, Zagreb,
Bušljeta Ivan, Ljerke Šram 4, Zagreb,
Bušljeta Branko, J. Dokoza 14, Starigrad Paklenica,
( svi čest. zem. 3794 k.o. Starigrad );
22. Smokrović Ivica, Velebitska 10, Starigrad Paklenica ( čest. zem. 3791/2 k.o. Starigrad);
23. Kralj Tonka, M. Krleže 9, Samobor            ,
Draganić Mara, dr. Franje Tuđmana 29, Starigrad Paklenica,
Smokrović Vlade, Velebitska bb, Starigrad Paklenica,
Smokrović Ante, Jeretova 33, Pula,
Smokrović Mile, Zagrebačka bb, Starigrad Paklenica,
Kupczok Christiane, Njemačka,
( svi čest. zem. 3790 k.o. Starigrad );
24. Smokrović Tomo, Zagrebačka 1, Starigrad Paklenica ( čest. zem. 3787/1, 3787/2 obje k.o. Starigrad);
25. Trošelj Šime, Livadarski put 14, Zagreb ( čest. zem. 3786 k.o. Starigrad );
26. Bucić Pave pok. Pave    - umro,
Bucić Šime, Senjski porat,bb, Starigrad Paklenica,
Bucić Antonija, dr. Franje Tuđmana 13, Starigrad Paklenica,
Bucić Nikola, Starigradskih zidara 13, Starigrad Paklenica,
Librenjak Marica, Miljenka Buljana 19, Sinj,
( svi čest. zem. 3775 k.o. Starigrad );
27. Bucić Branko, Jazine bb, Starigrad Paklenica ( čest. zem. 3776, 3781 obje k.o. Starigrad);
28. Čavić Danica, Jose Dokoza 34, Starigrad Paklenica,
Trošelj Danica Božidara Magovca 9, Zagreb,
( svi čest. zem. 3780 k.o. Starigrad );
29. Čavić Milan, Jose Dokoza 34, Starigrad Paklenica ( čest. zem. 3547/2 k.o. Starigrad);
30. Bušljeta Boja pok. Ivana,
Bušljeta Ana, Andrije Hebranga , Zadar,
Bušljeta Mira, Kruškovačka 159, Starigrad Paklenica,
Bušljeta Nikica, Kruškovačka 159, Starigrad Paklenica,
Bušljeta Josipa, Kruškovačka 159, Starigrad Paklenica,
Bušljeta Marija ud. Mile,
Bušljeta Dijana pok. Mile, Australija,
Smokrović Božica, A. Dukovića 6, Čačinci,
Jović Anica, Josipa Mohorića 9, Rijeka,
Knežević Zorka, Seline 153,
Cik Marija, Bidrovečka cesta 5A, Zagreb,
Batista Mila, Drage Gervaisa 64, Rijeka,
Krapić Zorka, Borik 2, Rijeka,
Bušljeta Josip, Starigrad Paklenica, - umro,
Širić Katica, Australija,
Bušljeta Marijana, Australija,
( svi čest. zem. 3546 k.o. Starigrad );
31. Katalinić Matija ud. Šime, Starigrad Paklenica  –umrla,
Katalinić Branko, Sv. Jurja bb, Starigrad Paklenica,
Katalinić Šime, Sv. Jurja bb, Starigrad Paklenica,
Katalinić Ante, Sv. Jurja bb, Starigrad Paklenica,
Katalinić Mladen, P. Zoranića bb, Starigrad Paklenica,
Katalinić Ana, Sv. Jurja bb, Starigrad Paklenica,
( svi čest. zem. 3544 k.o. Starigrad );
32. Trošelj Slavko, Kneza Branimira 38, Sisak,
Trošelj Marija, Bana Josipa Jelačića 3/B, Zadar,
Trošelj Nediljko, Knezova Mohogorićeva 3, Starigrad Paklenica,
Trošelj Berislav, Starigrad Paklenica,
Trošelj Marinko, Put Plantaže 1, Starigrad Paklenica,
( svi čest. zem. 3543 k.o. Starigrad );
33. Katić Marina, dr. Ante Šercera 43 A, Zagreb ( čest. zem. 3542 k. Starigrad );
34. Krapić Ante pok. Jose , - umro,
Krapić Jole, Lađin porat bb, Starigrad Paklenica,
Krapić Ilija, I. Supisa 26, Zagreb,
Krapić Ive, Mladenići 118, Rijeka,
Krapić Mile, Lađin porat, Starigrad Paklenica,
Krapić Joso, Lađin Porat, Starigrad Paklenica,
Krapić Dušan, Lađin porat, Starigrad Paklenica,
Krapić Ante pok. Šime, Lađin porat bb, Starigrad Paklenica,
Krapić Šime pok. Šime, Lađin porat bb, Starigrad Paklenica,
Krapić Pavo pok. Šime, Lađin porat bb, Starigrad Paklenica,
( svi čest. zem. 3540 k.o. Starigrad );
35. Marasović Stipan pok. Jose   ( čest. zem. 3539 k.o. Starigrad ) – umro,
Milovac Marija, Starigradskih zidara bb, Starigrad Paklenica,
Marasović Ana ud. Krste, dr. Franje Tuđmana bb, Starigrad Paklenica,
Marasović Nenad- Mišo, Paklenička, Starigrad Paklenica,
Marasović Željko, Gračac;
36. Crkva sv. Jurja, Starigrad Paklenica ( čest. zem. 3538 k.o. Starigrad );
37. Koić Matija, Velebitska 5, Starigrad Paklenica ( čest. zem. 3537 k.o. Starigrad);
38. Aralica Marija, S. Bušljeta bb, Starigrad Paklenica,
Governatori Tonka, Italija,
Radić Marija, Plinarska 28, Split,
Katić Tinka, Nova cesta 119, Zagreb,
Katić Mladen, Petrinjska 38, Zagreb,
Katić Krsešimir, Petrinjska 38, Zagreb,
Katić Dragica, Petrinjska 38, Zagreb,
Milovac Ivan, sin Nikole,
Milovac Tihomir, Trnjanska cesta 37/1, Zagreb,
Katić Rudolf pok. Nikole,
Katić Zvonimir pok. Nikole,
Hadžić Roža pok. Nikole,
Katić Željko pok. Miljenka,
Aljinović Klaudija,
Katić Marija ud Kuzmana,
Bušljeta Ružica, Kumičićeva 14, Rijeka,
Katić Mladen, Kupska cesta 221, Lasinje,
( svi čest. zem. 3528, 3536 obje k.o. Starigrad );
39. Katić Kata ž. Šime, - umrla,
Katić Šime, Ražanačka, Starigrad Paklenica,
( čest. zem. 3535 k.o. Starigrad );
40. Katić Jerolim, S. Bušljeta 1, Starigrad Paklenica ( čest. zem. 5090 k.o Starigrad);
41. Katić Oktavijan, Jose Dokoza 1, Starigrad Paklenica,
Jošić Dražen, Ante Starčevića 13 A, Zadar,
( svi čest. zem. 3529 k.o. Starigrad );
42. Katić Ivica pok. Stipe, Korčula,
Katić Stipe pok. Ante, Starigrad Paklenica,  - umro,
Katić Šime pok. Ante, Starigrad Paklenica,
Dragomirović Ljiljana, A. Cesarca 1, Čačinci,
Tomaš Biserka, Studenička 27, Obrenovac, Srbija,
Katić Borislav, Aleksandra Ace Simovića 12, Obrenovac, Srbija,
( svi čest. zem. 3531 k.o. Starigrad );
43. Katić Jerolim, S. Bušljeta 1, Starigrad Paklenica,
Katić Vicko, Jose Dokoza 20, Starigrad Paklenica,
Polimac Božica, Don A. Adžije 2, Starigrad Paklenica,
Grbić Ana, J. Barakovića 8, Nin,
( svi čest. zem. 3532 k.o. Starigrad );
44. Čop Milorad, Starigrad Paklenica ( čest. zem 3533/2 k.o. Starigrad );
45. Čop Darinka, Bakačeva 5, Zagreb ( čest. zem. 3533/1 k.o. Starigrad ) – umrla;
46. www.opcina-starigrad.hr;
47. Oglasna ploča Općine Starigrad;
48. Arhiva, ovdje;
 

 

^ Gore