2018.

04.01.2018 objavljeno/javna rasprava traje od 15.01.-29.01.2018.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Starigrad

  • Poziv za javnu raspravu pogledajte Ovdje

11.01.2017. objavljeno/22.01.2018. završeno

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Starigrad

Nacrt Odluke o javnim priznanjima Općine Starigrad

Nacrt Statuta Općine Starigrad

2017.

20.11.2017. savjetovanje objavljeno/11.12.2017. završeno

Nacrt Odluke o privremnoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

3.11.2017. savjetovanje objavljeno/5.12.2017. završeno

Nacrt Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Starigrad

Nacrt Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Starigrad

27.10.2017. savjetovanje objavljeno/27.11.2017. – završeno

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Nacrt prijedloga Programa socijalne skrbi za 2018. godinu

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2018. godini

Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Nacrt prijedloga Programa izgranje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

02.08.2017. – savjetovanje objavljeno/31.08.2017. – završeno

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad

27.6.2017. – poziv objavljen/javna rasprava trajala -10.-17.07.2017.

Prijedlog izmjene i dopune UPU-a dijela ugostiteljsko-turističke zone “Milovci-Grabovača”

19.01.2017.- poziv objavljen/otvoreno od 19.-24.01.2017.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Uređenje plaže Jaz

Obavijest o predhodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete pogledati ovdje

28.10.2016.

Nacrt prijedloga Plana proračuna Općine Starigrad za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

21.07.2016.

Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Starigrad

29.06.2016.

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad