IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARIGRAD

22. srpnja 2020.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Starigrad

29. svibnja 2020.

Obavijest –  javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Starigrad

28.03.2019.

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Starigrad ovdje

______________________________________________________________

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Starigrad

4. travnja 2017.

Obavijest o izradi izmjena i dopuna PPUO Starigrad

4. siječnja 2018.

Obavijest – Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Starigrad

2. srpnja 2018.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Starigrad

5. srpnja 2018.

Obavijest – Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Starigrad

28. kolovoza 2018.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Starigrad

15.11. 2018.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna PPUO Starigrad

_____________________________________________________________________

21. travnja 2016.

Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana

6. svibnja 2016.

Obavijest o izradi izmjene i dopune PPUO Starigrad

29. lipnja 2016.

Obavijest – Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Starigrad

Prilozi:

25000 Infrastruktura promet Starigrad IiD PP 06 2016

25000 Namjena Starigrad IiD PP 06 2016

25000 Zastita Starigrad IiD PP 06 2016

GP Seline IiD PP 06 2016

GP Starigrad IiD PP 06 2016

IiD PPUO STARIGRAD OBVEZNI PRILOZI PLANA PP 06 2016

IiD PPUO STARIGRAD PRIKAZ IZMJENE ODREDBI NPP 06 2016

Sazetak za javnost

22. srpnja 2016.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu izmjene i dopune PPUO Starigrad

30. rujna 2016.

Odluka o donošenju izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Starigrad

Skip to content