Općinski načelnik

KLASA: 335-01/23-01/02

URBROJ: 2198-9-2-23-3

Starigrad Paklenica, 14. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21) te članka 9. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/17), a uz prethodno Mišljenje Turističkog vijeća TZO Starigrad, načelnik Općine Starigrad donio je

 O D L U K U

o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekat

I.

Na području Općine Starigrad odobrava se produžetak radnog vremena ugostiteljskim objektima u noćima sa subote na nedjelju tijekom srpnja i kolovoza 2023. godine do 02:00 sata (u noćima sa: 15.-16. srpnja, 22.-23. srpnja, 29.-30. srpnja, 12.-13. kolovoza, 19.-20. kolovoza i 26.-27. kolovoza).

II.

Na području Općine Starigrad povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza 2023. godine, odobrava se produžetak radnog vremena ugostiteljskim objektima u noći sa 05. – 06. kolovoza 2023. godine do 3:00 sata.

III.

Na području Općine Starigrad povodom blagdana Velike Gospe 15. kolovoza 2023. godine, odobrava se produžetak radnog vremena svim ugostiteljskim objektima u noći sa 15. – 16. kolovoza do 3:00 sata.

IV.

Ugostiteljski objekti su dužni pridržavati propisa koji reguliraju mjere zaštite od buke, kao i propisa iz područja javnog reda i mira kao i svih propisa koji reguliraju njihovu djelatnost neovisno o dužini trajanja radnog vremena.

 

Općinski načelnik

 

Marin Čavić, dipl. oec.

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content