Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđeno je novim Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22) .

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, u visini 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Centar za socijalnu skrb rješenjem. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

Iznos zajamčene minimalne naknade određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 1.000 kuna i određuje se jednom godišnje.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ 18/22, 46/22) pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisniku zajamčene minimalne naknade što između ostalih troškova stanovanja uključuje i troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva.
Sukladno točki 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave  za 2022. godinu (“Narodne novine”, broj: 104/22), visina naknade iznosi 1050,00 HRK po korisniku.
Ovim putem pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva, drva.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan ispod ovog teksta ili svakim radnim danom u zgradi Općine Strigrad, Trg Tome Marasovića, od 7:30 do 12:30 sati.
Uz zahtjev potrebno je priložiti:
1.    presliku važećeg Rješenja CZS o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
2.    obostranu presliku osobne iskaznice
3.    IBAN računa na koji će se isplatiti naknada.

ZAHTJEV_ TROŠKOVI STANOVANJA SA IZJAVOM KORISNIKA 2022

 

Naknada za troškove stanovanja: Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za 2022. godinu

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content