REPUBLIKA  HRVATSKA

     ZADARSKA ŽUPANIJA

      OPĆINA  STARIGRAD

         Općinski načelnik

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

sa19. (elektronske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. travnja 2020.godine

Sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave oznaka KLASA: 023-01/20-01/114 i URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine vezano za održavanje sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, održana je 19.  elektronska sjednica Općinskog vijeća, dana 28. travnja 2020. godine, putem e-mail adresa svih vijećnika i službene e-mail adrese Općine Starigrad, te su donesene odluke o kojim izvješćujemo javnost:

  1. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19

Odlukom se propisuju  mjere za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Starigrad uslijed pandemije bolesti COVID – 19.

Svi poslovni subjekti oslobađaju se komunalne naknade za poslovni prostor i zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti u visini 50 % utvrđene godišnje obveze.

Poslovni subjekti koji obavljanju djelatnosti čije je obavljanje sukladno Odlukama stožera navedenih u pravnom temelju ove Odluke zabranjeno, uključujući i usluge smještaja, oslobađaju se od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i zemljište koje služi obavljanju djelatnosti za  razdoblje od početka primjene iz citiranih odluka pa do opoziva istih od strane nadležnih stožera.

Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Općine Starigrad koji obavljaju djelatnosti čije je obavljanje sukladno Odlukama stožera navedenih u pravnom temelju ove Odluke zabranjeno, uključujući i usluge smještaja, oslobađaju se od plaćanja zakupnine od početka primjene iz citiranih odluka pa do opoziva istih od strane nadležnih stožera.

Oslobađaju se plaćanja naknade za koncesijska odobrenja zakupnici koji svoju zakupninu plaćanju dio kao koncesijsko odobrenje, a dio kao zakup poslovnog prostora te koncesionari za naknadu za koncesiju na pomorskom dobru koje je davatelj Općina Starigrad, za razdoblje gore navedeno.

Zakupnici javnih površina koji obavljaju djelatnosti čije je obavljanje sukladno Odlukama stožera navedenih u pravnom temelju ove Odluke zabranjeno, oslobađaju se od plaćanja zakupnine od početka primjene iz citiranih odluka pa do opoziva istih od strane nadležnih stožera.

Ukoliko su neke od navedenih obveza iz Odluke uplaćene u cijelosti za godišnje razdoblje ili preplaćene u odnosu na iznos određen ovom Odlukom, isto će se računati kao podmirenje obveza budućih razdoblja.

  • Odluka o smanjenju plaće/naknade za dužnosnike Općine Starigrad

Ovom Odlukom se utvrđuje smanjenje osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i naknade zamjenika Općinskog načelnika za 10 % kao mjeru štednje u svrhu smanjenja proračunske potrošnje uslijed pandemije koronavirusa (COVID – 19). Smanjenje osnovice za obračun plaće i naknade iz ove Odluke primjenjuje se za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine.

  • Odluka o smanjenju plaća u ustanovi i trgovačkom društvu kojih je osnivač Općina Starigrad

Ovom Odlukom se utvrđuje smanjenje osnovice za obračun plaće ravnateljici i zaposlenicima u Dječjem vrtiću Osmjeh te smanjenje plaće upravi i zaposlenicima u trgovačkom društvu Argyruntum d.o.o. za 10 % kao mjeru štednje u svrhu smanjenja proračunske potrošnje uslijed pandemije koronavirusa (COVID – 19). Smanjenje plaće iz ove Odluke primjenjuje se za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine.

  • Odluka o obustavi naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Starigrad

Ovom Odlukom se utvrđuje obustava naknade za rad članovima Općinskog vijeća Općine Starigrad, koja se isplaćuje temeljem Odluke o reguliranju naknade za predsjednika Općinskog vijeća, dopredsjednika Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 6/06 i 17/14) u svrhu smanjenja proračunske potrošnje uslijed pandemije koronavirusa (COVID – 19).

Obustava naknada za rad iz  ove Odluke primjenjuje se za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine.

  • Odluka o imenovanju člana uprave Argyruntum d.o.o.

Imenuje se MARIO ZUBČIĆ, OIB: 72894170935, Dr. Franje Tuđmana 51, Seline na mjesto člana Uprave /Direktora  trgovačkog društva Argyruntum d.o.o.

Načelnik Općine Starigrad dana 17. travnja 2020. godine donio je:

  1. Odluku o privremenom smanjenju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika

Osnovica je umanjena za 10% a primjenjivat će se u narednom tromjesečju počevši od 1. svibnja 2020. godine odnosno sa plaćom za travanj 2020.

U Starigradu, 28. travanja 2020. godine

                                                                                                           Načelnik:       

                                                                                                          Krste Ramić, dipl.oec. v.r.

Priopćenje za javnost

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content