– Obavijest –

Čistoća d.o.o. Zadar je dužna u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu (adresi nekretnine) korisnika usluge bez naknade. Davatelj usluge je dužan na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan preuzeti prijevoz tog otpada do reciklažnog dvorišta. Davatelj javne usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge.

Količina glomaznog otpada koja se odvozi bez naknade ograničena je do 2 m2 po odvozu. Svako slijedeće preuzimanje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta plaća se prema cjeniku davatelja usluge.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, grane, debla itd.)

Korisnik na posebnom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o. naručuje preuzimanje glomaznog otpada.

 

Obrazac zahtjeva možete pruzeti na slijedećom poveznici http://www.cistoca-zadar.hr/usluge-2/zahtjevi-za-odvoz-glomaznog-otpada-68/ .

Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu: 023/234-812.

 

 

 

 

 

Obavijest o načinu preuzimanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content