Usporedba rezultata analitičkih izvješća o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvadak iz Izvješća:

Povjerenica za informiranje je u sklopu aktivnosti praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15 – ZPPI, Zakon) utvrdila potrebu provedbe praćenja internetskih stranica u što većem broju lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica, koje predstavljaju specifičnu skupinu tijela javne vlasti, čije djelovanje ima svakodnevni utjecaj na građane i pravne osobe, a kako bi se identificiralo ključne nedostatke u ostvarivanju transparentnosti i otvorenosti, usmjerilo tijela na kvalitetniju provedbu Zakona te omogućilo identifikaciju dobre prakse na lokalnoj razini. Stoga je Povjerenica za informiranje provela projekt praćenja transparentnosti i otvorenosti JLP(R)S po određenim županijama (županija te općina i gradova na području županije, uz određen broj županijskih i/ili gradskih/općinskih javnih ustanova i trgovačkih društava), uz koje, po objavi svakog analitičkog praćenja, predstavlja rezultate provedenog praćenja i identificira preporuke za poboljšanje transparentnosti i otvorenosti, na krojenim edukacijama o pravu na pristup informacijama za razinu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Projekt praćenja lokalne i regionalne samouprave vezan je i uz činjenicu da su polovicom 2017. završeni lokalni izbori, nakon kojih je promijenjena struktura lokalne vlasti u mnogim općinama, gradovima i županijama, stoga upravo na početku četverogodišnjeg mandata predstavničke i izvršne vlasti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenica za informiranje želi ukazati na uočene nedostatke u pojedinim segmentima provedbe ZPPI, kao i na preporuke za poboljšanje postojećeg stanja transparentnosti i otvorenosti JLP(R)S i odabranih pravnih osoba koje su jedinice osnovale.

Projekt praćenja provedbe Zakona na lokalnoj razini u 2017. obuhvatio je pet županija i njihove jedinice lokalne samouprave te određene pravne osobe županije i lokalnih jedinica s područja županije. Praćenjem je ukupno obuhvaćeno preko 120 tijela javne vlasti, odnosno 100 JLP(R)S i 22 pravne osobe, a provedeno je u razdoblju lipanj-rujan 2017. Odabrane su sljedeće županije: Šibensko-kninska (25 tijela javne vlasti), Požeško-slavonska (17 tijela), Sisačko-moslavačka (25 tijela), Zadarska (40 tijela) i Ličko-senjska (15 tijela).

Analitičkim praćenjem pet županija utvrđeno je da su, s jedne strane, pojedina tijela javne vlasti ostvarila visoku razinu ispunjenja obveze proaktivne objave informacija, stoga se ističu kao primjeri dobre prakse drugim tijelima u ostvarenju transparentnosti i otvorenosti u svom radu i odlučivanju.

Što se tiče JLP(R)S, rezultati praćenja pokazali su da dvije lokalne jedinice objavljuju 100% informacija, dakle na njihovim internetskim stranicama objavljene su informacije koje propisuje svih 14 točaka članka 10. ZPPI, a riječ je o Gradu Kutina (Sisačko-moslavačka županija) i Općini Starigrad (Zadarska županija). Također, valja istaknuti jedinice koje nisu proaktivno objavile informacije koje propisuje jedna od 14 točaka članka 10. ZPPI – Grad Biograd na Moru (Zadarska županija), Grad Pag (Zadarska županija), Općina Gračac (Zadarska županija) i sama Zadarska županija.

Tekst izvješća možete pogledati na slijedećoj poveznici:

http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/03/Usporedba-rezultata-AI-2.1-2.5-2017.docx

 

Povjerenica za informiranje: Transparentnost i otvorenost u JLP(R)S

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content