Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Starigrad proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Nakon provedenog postupka Ocjene donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Starigrad.

O istoj se informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08).

Prilog: Odluka 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content