Općinski načelnik

KLASA: 335-02/16-01/09

URBROJ: 2198/09-2-16-1

Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 46. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 04/13, 7/13 i 11/13.), te članka 4. Odluke o radu ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/10)  načelnik Općine Starigrad,  donio je

 

O D L U K U

o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Članak 1.

Na području Općine Starigrad povodom Božićnih blagdana u 2016. godini, odobrava se produžetak radnog vremena svim ugostiteljskim objektima u noći s 24. na 25. prosinca 2016. godine  i u noći sa 25. na 26. prosinca 2016. godine do 3:00 sata.

Članak 2.

            Na području Općine Starigrad povodom Novogodišnjih praznika 2016. na 2017. godinu odobrava se produžetak radnog vremena svim ugostiteljskim objektima u noći s 31. prosinca 2016. godine na 01. siječnja 2017. godine do 5:00 sati i u noći s 01. siječnja na 02. siječanj 2017. do 3:00 sata.

 

Općinski načelnik

Krste Ramić, dipl.oec.

Obavijest o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content