Općina Starigrad je 15. srpnja 2020. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija odlagališta otpada „Samograd“, Općina Starigrad čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za sanaciju odlagališta otpada „Samograd“, referentnog broja KK.06.3.1.13.0008, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 16 (šesnaest) mjeseci od donošenja Odluke o financiranju, sa završetkom u listopadu 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 7.112.465,00 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.372.264,20 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 4.566.424,57 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine, uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ugovori koji su obuhvaćeni Projektom su:

  • Ugovor za izvođenje radova sanacije odlagališta
  • Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
  • Ugovor za uslugu projektantskog nadzora
  • Ugovor za usluge tehničke pomoći za upravljanje projekta te promidžbu i vidljivost projekta

Sanacija odlagališta provest će se na katastarskoj čestici k.č.br. 409/331, k.o. Starigrad, u vlasništvu Općine. Planirano je da će radovi na sanaciji odlagališta trajati 7 (sedam) mjeseci.

Provođenjem projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada „Samograd“ sanirat će se neusklađeno odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i brojne društveno-ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti lokalno stanovništvo bit će obaviješteno o ciljevima projekta, provedenim aktivnostima i napretku projekta. Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na internetskim stranicama Općine Starigrad www.opcina-starigrad.hr. Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj: 023 369 387.

U Starigradu, 19. listopada 2020.

Krste Ramić
Općinski načelnik

Skip to content