Code

Izrada i održavanje: Antena Digital / www.antenadigital.hr
Verzija: v.01.2.16.1.15 / beta
Datum postavljanja: nije objavljeno

Korisnik: Općina Starigrad

Za korisnika: Šime Marasović

Za davatelja usluge: Marija Vicković

Stranica Općine Starigrad vlasništvo je Općine, a služi isključivo kao informativno mjesto. Ne odgovaramo za možebitne propuste ili pogreške, kao ni za sadržaj poveznica trećih strana.

Tehničku podršku korisnicima stranice pruža Antena Digital na broju telefona 01/7777-497 ili slanjem email poruke na podrska@antenadigital.hr.

Stranica Općine Starigrad na nekim dijelovima i rubrikama koristi licencirane fotografije s odobrenjem autora za objavu. Autori fotografija: Andrija Karli, Dinko Denona, Mladen Radolović Mrlja, Aleksandar Gospić, Josip Strmečki, Dragica Jović, Marin Marasović, Damir Kovačić, Šimun Cimerman, Šime Strikoman, Stašo Forenbaher, Lara Cernički, Martina Dubolnić-Glavan, Vicko Commerce d.d., Hotel Alan d.d., JU NP Paklenica, TZG Zadar, Narodni muzej Zadar, arhiva TZO Starigrad.

Licencirane fotografije: Agencija Zarapix

Zabranjeno je korištenje fotografija bez prethodnog odobrenja autora.

Skip to content