Odsjek je predviđen za obavljanje stručnih poslova iz područjua prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci, stručnih poslova u djelatnosti rada, zdravstva i socijalne skrbi, zaposlenosti i slučno iz područja rada.

Odsjek nije ustrojen.

Skip to content