Ministarstvo poljoprivrede: Informacija o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova  održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. U privitku je priložen  javni poziv s navedenim uvjetima te prihvatljivim i neprihvatljivim

Skip to content