ZAPISNICI: u sazivu od 2017. – 2021.

Zapisnik sa 2. sjednice (27.07.2017.)

Tonski zapis- 2. sjednica 27.07.17

Odluke:

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice (12.6.2017.)

Tonski zapis – KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 12.06.2017

ZAPISNICI: u sazivu od 2013. – 2017.

Zapisnik sa 25. sjednice (28.03.2017.)

Tonski zapis

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Zapisnik sa 24. sjednice (02.03.2017.)

Tonski zapis –

– Zapisnik sa 23. sjednice (8.12.2016.)

Tonski zapis – 23. sjednica (08.12.2016)

Zapisnik sa 22. sjednice (17.11.2016.)

Tonski zapis – 22. sjednica (17.11.2016.)

– Zapisnik sa 21. sjednice (30. rujna 2016.)

Tonski zapis – 21. sjednica 30.09.2016

– Zapisnik sa 20. sjednice (14. srpnja 2016.)

Tonski zapis – 20. sjednica 14.07.2016

– Zapisnik sa 19. sjednice (21. travnja 2016.)

Zapisnik sa 18. sjednice (10. ožujka 2016.)

Zapisnik sa 17. sjednice (15. prosinca 2015.)

Zapisnik sa 16. sjednice (15. listopada 2015.)

Zapisnik sa 15. sjednice (23. srpnja 2015.)

Zapisnik sa 14. sjednice (30. travnja 2015.)

Zapisnik sa 13. sjednice (26. veljače 2015.)

Zapisnik sa 12. sjednice (16. prosinca 2014.)

Zapisnik sa 11. sjednice (23. listopada 2014.)

Zapisnik sa 10. sjednice (31. srpnja 2014.)

Zapisnik sa 9. sjednice (18. lipnja 2014.)

Zapisnik sa 8. sjednice (28. ožujka 2014.)

Zapisnik sa 7. sjednice (20. veljače 2014.)

Zapisnik sa 6. sjednice (23. siječnja 2014.)

Zapisnik sa 5. sjednice (12. prosinca 2013.)

Zapisnik sa 4. sjednice (04. listopada 2013.)

Zapisnik sa 3. sjednice (01. kolovoza 2013.)

Zapisnik sa 2. sjednice (04. srpnja 2013.)

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice (14. lipnja 2013.)

 

Arhivu zapisnika prijašnjih sjednica možete pronaći ovdje…