ZAPISNICI: saziv od 2021. – 2025.

-Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad (25.08.2023.)-neverificiran

Odluke:

-Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad 29.05.2023-verificiran

Odluke:

-Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad 19.05.2023.-verificiran

Odluke:

-Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad 31.03.2023-verificiran

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije 6/23

-Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad 15.02.2023-verificiran

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije 4/23

-Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad-17.11.2022-verificiran

  • tonski zapis

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije br. 31/22

-Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad – 07.09.2022.-verificiran

  • tonski zapis

Odluke: Služeni glasnik Zadarske županije br. 25/22

-Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad-15.06.2022-verificiran

  • tonski zapis

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/22

-Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad-24.03.2022.-verefirican

  • tonski zapis

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije br. 11/22

-Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad – 28.02.2022.-verificiran

  • tonski zapis

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije br. 9/22

-Zapisnik sa 4 sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad -30.11.2021.- verificiran

  • tonski zapis

1. dio

2. dio

3. dio

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije br. 32/21

-Zapisnik sa 3 sjednice Općinskog vijeća (10.9.2021) – verificiran

  • tonski zapis

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/21

-Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća (15.7.2021.) – verificiran

  • tonski zapis

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/21

– Zapisnik sa konstituirajuće sjednice  (17.6.2021) – verificiran

Odluke: Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/21

Arhivu zapisnika prijašnjih sjednica možete pronaći ovdje…

Skip to content