POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

 

PUR-POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI ZA OPĆINU STARIGRAD

     UZGOJ BAJAMA (BADEMA)

     UZGOJ SMOKAVA

     UZGOJ VIŠNJE-MARASKE

     UZGOJ MASLINA

     KOZARSKA FARMA

     OVČARSKA FARMA

     ULAGANJE U IZGRADNJU POSLOVNE HALE I NABAVU STROJEVA I OPREME ZA OBRADU METALA

     OSNOVE POSLOVNOG PLANA PROIZVODNE LINIJE ZA PUNJENJE MEDA

     SUŠARA ZA AROMATSKO BILJE, LJEKOVITO BILJE I VOĆE

     TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI PROJEKT POKRETNOG PČELARSTVA

     UZGOJ DAGANJA

     UZGOJ KAMENICA

     SUŠARA MESA-PRŠUTANA

     AVANTURISTIČKI (PUSTOLOVNI) TURIZAM

     SEOSKI TURIZAM

     HOTEL kapaciteta 60 ležaja

 

 

 

^ Gore