« Povratak

POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI

 

SUŠARA ZA AROMATSKO BILJE, LJEKOVITO BILJE I VOĆE

 
 

1. UVOD 

 

Osnovne karakteristike sušara su:

   ·        sušare su univerzalne, mogu poslužiti i za sušenje voća i povrća,

   ·        opremljene su sustavom za raspodjelu zraka, što omogućuje potpuno jednoličnu raspodjelu zraka po cijelom

            presjeku sušare i ravnomjerno sušenje,

   ·        komora sušare izrađena je od poliuretanskih izolacijskih panela, obostrano obloženih  pocinčanim i obojanim

            limom, čime se postiže kvalitetna toplinska izolacija i lako       održavanje,

   ·        korištenjem panela toplinski gubici svode se na minimum, što smanjuje utrošak energije i sušenje

            čini ekonomičnim,

   ·        kao energent može se koristiti električna energija, drva i sve vrste plina ili loživog ulja,

   ·        proces sušenja upravljan je mikroprocesorom uz različite režime sušenja,

   ·        sve potrebne veličine očitavaju se na digitalnom pokazivaču,

   ·        za vrijeme procesa sušenja nije potreban nikakav nadzor.

 

 2. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Tehnološka obilježja:

Kapacitet sušare:                             300 kg /dan

Površina ladica                                150 m2

Vrsta energije:...............                   plin

Snaga grijača, kW:                            20

Snaga motora ventilatora, kW: ......   1,50

Priključni napon, V: ........................380

Materijal    komore:                          termopanel

Duljina, mm:                                     6.000

Visina, mm: ......................................2.800

Dubina, mm:.....................................2.400

Proces sušenja u njima odvija se na slijedeći način:

Strujanje zraka u sušari ostvaruje se pomoću ventilatora smještenog u energetskom dijelu sušare. Zrak struji preko komore ložišta s izmjenjivačem topline (kod većih sušara) ili preko električnih grijača (kod manjih sušara), te zagrijan ulazi u radni prostor, gdje se nalaze kolica s ladicama.

Strujeći između ladica, zrak struji oko robe koja se na njima nalazi, preuzimajući na sebe vlagu koja izlazi iz robe. Odvedeni zrak nadomješta se istom količinom svježeg zraka, koji ulazi u sušaru iz prostorije gdje je smještena sušara. Dimni plinovi nastali izgaranjem u ložištu, pomoću pretlačnog plinskog ili uljnog plamenika, dimnjakom se odvode u okolicu.

Komora sušare izrađena je od poliuretanskih izolacijskih panela, obostrano obloženih pocinčanim i obojanim limom. Korištenjem panela toplinski gubici svode se na minimum, što

smanjuje utrošak energije i sušenje čini ekonomičnim.  Ladice na koje se smješta roba mogu biti umetnute izravno u komoru, ili u pokretna kolica koja se uvoze u komoru. Na taj se način,

uz korištenje još jednog kompleta kolica s ladicama, omogućava punjenje jednih ladica za vrijeme trajanja procesa sušenja. Ladice mogu biti izrađene od drveta, sa dnom od polietilenske mrežice, od aluminija ili nehrđajućeg čelika, sa dnom od perforiranog lima.   

Procesom sušenja upravlja se elektronički pomoću mikroprocesora. Na digitalnim pokazivačima prikazana je trenutna temperatura u sušari i vrijeme preostalo do kraja sušenja.

 

3. EKONOMSKO-FINANCIJSKI ELEMENTI PROJEKTA

3.1. Proračun ulaganja i troškovi rada sušare

Tablica: Struktura ulaganja

 

                      EURA

Objekt (zidani) sušare i skladišta

18.200

Sušara

7.800

Tehnološka oprema

3.200

Energetika

2.700

Ostalo

1.500

UKUPNO

33.400

 

Amortizacija=3.340 EURA/godina ili 0,11 EURA/kg robe

 

Predviđeno je da sušara  radi 100-120 dana sa sušenjem oko 35 tona sirove mase aromatskog bilja. Najviše lavande, kadulje, mažurana i ružmarina. Lavanda i kadulja se mogu koristiti i za proizvodnju ulja, ali ovdje je predviđeno samo sušenje.

 

 Struktura troškova rada sušare

 

 

u EURIMA

 

 

       po toni

 Po kilogramu

godišnje

Troškovi materijala

10,00

0,010

350

Troškovi energije

50,00

0,050

1.750

Troškovi rada

250,00

0,250

8.750

Ostali troškovi

10,00

0,010

350

Amortizacija

95,43

0,095

3.340

UKUPNO

415,43

0,415

14.540

Godišnji su troškovi rada sušare 14.540 Eura. Sušara se amortizira u roku od 10 godina, s time da je fizičko trajanje sušare 15-ak godina. Nije proračunat dobitak na razini sušare, koja bi trebala poslovati na zadružnom načelu, s podmirivanjem operativnih troškova, a dobitak dijele zadrugari.

 

3.2. Proračun ekonomike poslovanja uzgoja aromatskog bilja

Okvirno je potrebno uzgajati navedene kulture na nešto manje od 9 ha površine. Dio sirovine za sušenje je moguće skupljati kao samoniklo bilje, ali preporučuje se zasnivanje površina u intenzivnoj proizvodnji s minimalnom veličinom od 0,5 ha po jednom gospodarstvu-zadrugaru.

Tablica: Proračun sirovina

 

Okvirne površine ha

Količine sirove tvari kg

Količina suhe tvari kg

Lavanda

2,80

9.800

1.600

Ružmarin

2,48

6.500

1.100

Mažuran

1,50

11.500

4.500

Kadulja

1,50

7.200

3.800

UKUPNO

8,28

35.000

11.000

Na preporučenoj površini od 9 ha intenzivnog uzgoja se sušenjem ostvaruje dohodak na razini proizvođača od 26.860 Eura, što ostavlja dovoljno prostora za raspodjelu dohotka između zadruge i zadrugara, odnosno čini poduzetnički zanimljivim ulaganje u ovakav projekt sa stajališta obiteljskih gospodarstava i lokalne zajednice.

Tablica: Prihodi i dohodak proizvodnje s troškovima sušenja

 

Cijena

suhe tvari

E/kg

Prihodi Eura

Trošak proizvodnje Eura

Trošak sušenja Eura

Dohodak   

           Eura

Lavanda

6,0

9.600

1.650

4.071

3.879

Ružmarin

7,5

8.250

1.500

2.700

4.050

Mažuran

3,5

15.750

1.450

4.777

9.523

Kadulja

4,5

17.100

4.700

2.991

9.409

UKUPNO

 

50.700

9.300

14.540

26.860

 

4. SUŠENJE SMOKAVA

Već smo istaknuli da je smokvu najbolje prodati svježu, jer se na taj način postižu veći financijski učinci nego kad se provodi sušenje. Smokva sušenjem gubi 3-4 puta svoju težinu radi isparavanja vlage. Budući da je cijena svježih smokava 6-8 kuna, a cijena sušenih smokava oko 15 kuna, smokva se osim tržnih viškova ne isplati sušiti. Stoga uz ljekovito bilje, radi popunjenosti kapaciteta sušare i rješavanja tržnih viškova preporučujemo sušenje smokava i drugih voćnih vrsta karakterističnih za ovo podneblje. Time bi sušara polučila znatno bolje financijske rezultate.

Smokve predviđene za sušenje beru se u stadiju potpune zrelosti, čak  vrlo često nakon što su se djelomično osušile na stablu. U pripremi za suše­nje najčešće se provodi sumporenje, tj. obrada plinovitim S02 u zatvorenim komorama nakon probiranja i slaganja na nosače za sušenje, odnosno kratkotrajno umakanje u 2-3%-tnu vruću otopinu kuhinjske soli (ili u more) ili oboje (najprije namakanje a zatim sumporenje). Za sumporenje, koje traje oko 2 sata, troši se 1,5-2 kg sumpora za tonu proizvoda. Osušene su smokve (sa 20-25% vlage) probiru, ako je potrebno sortiraju prema veličini i obrađuju ili ponovnim uranjanjem u kipuću otopinu NaCl ili fumigacijom (obradom metilbromidom ili etilenom) radi uništenja kukaca i površinske mikroflore, odnosno površinskom obradom nekim dopuštenim konzervansom (npr. solima sorbinske kiseline), što mora biti u skladu s odgovarajućim zakonskim normama.

 

5. UTJECAJ NA OKOLIŠ I NJEGOVA ZAŠTITA

Sušare nemaju negativnog utjecaja na okoliš. Dimnjakom se dim odvodi u zrak, a utjecaj na okoliš je na razini jednog domaćinstva. Ventilatori ne izazivaju neku veću buku.

 

6. TRŽIŠTE PRODAJE

Za sušenim biljem imaju potrebu  ljekarne i parfumerije, a sušeno voće i povrće domaće proizvodnje deficitarno je i vrlo traženo. I jednih i drugih proizvoda nema dovoljno na domaćem tržištu.

 

7. ZAKLJUČNA OCJENA

Na temelju iznijetog zaključujemo:

·        Sušenjem ljekovitog i drugog bilja, te voća i povrća produžavamo trajnost proizvoda, i u mogućnosti smo ga ponuditi na tržište tijekom cijele godine,

·        Sušenjem proizvodi zadržavaju nutritivna svojstva,

·        Sušenjem proizvoda u sušarama znatno se ubrzava  proces u odnosu na prirodno sušenje na suncu,

·        Ekonomski efekti sušenja ljekovitog i aromatskog bilja su solidni,

·        Sušenje smokava opravdano je na razini rješavanja tržnih viškova i kao popuna kapaciteta sušare uz ostale proizvode,

·        Osim kultiviranih proizvoda može se sušiti i samoniklo i ljekovito bilje sa kojim obiluje ovaj kraj,

·        Sušare su vrlo praktične i jednostavne za rad, te traže malo radne snage pa ih preporučujemo primarnim proizvođačima i sakupljačima bilja.

 

 

^ Gore